› bieżące
14:20 / 11.01.2018

Sprawdź czy jest dla Ciebie praca!

Sprawdź czy jest dla Ciebie praca!

Oferty pracy dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy, oferty ogólnodostępne.

Oferty ogólnodostępne (dla osób zarejestrowanych jak i niezarejestrowanych w urzędzie, dostępne na stronie internetowej urzędu pracy.

Asystent/ka, barman, dekarz / blacharz, dociepleniowiec, doradca klienta, frezer CNC, hydraulik, kierowca kat.C+E, konserwator (dla osób niepełnosprawnych), krawcowa/szwaczka, kucharz, lakiernik, lakiernik samochodowy, magazynier, malarz budowlany, mechanik-lakiernik samochodowy, nauczyciel terapeuta, nauczyciel terapeuta, operator wózka widłowego, personel kasowy, pomoc kucharza, pomoc terapeuty, pomocnik budowlany, pracownik biurowy, pracownik budowlany, pracownik gospodarczy (dla osób niepełnosprawnych), pracownik linii produkcyjnej, pracownik obsługi klienta w pizzerii, pracownik ochrony (dla osób niepełnosprawnych), pracownik produkcji, pracownik socjalny,  przedstawiciel handlowy, robotnik budowlany, robotnik gospodarczy/konserwator, samodzielny konsultant ds. umawiania spotkań B2B, sekretarka/księgowa, sprzątaczka, stolarz, stolarz-operator maszyn stolarskich, terapeuta, wartownik (warta cywilna), zgrzewacz i monter sieci z rur polietylenowych.
Oferta dla osób zarejestrowanych w PUP w Elblągu: 
Asystent geodety, pracownik do spraw obsługi serwisu (dla osób niepełnosprawnych), mechanik pojazdów ciężarowych, przedstawiciel handlowy, kierowca kat. B (dla osób niepełnosprawnych miasto), instalator sieci teletechnicznych i elektrycznych (prace budowlane), ślusarz, operator urządzeń do mechanicznej obróbki tworzyw sztucznych, monter reklam, pracownik do obsługi punktu gastronomicznego, monter sieci telekomunikacyjnych, sprzedawca-magazynier, kat. B (dla osób niepełnosprawnych powiat).  
Refundacja wynagrodzenia, nagród i składek ZUS za bezrobotnych do 30 roku życia:
operator maszyn numerycznych, pomoc kuchenna, sprzedawca magazynier z obsługą sklepu internetowego, kierowca kat. B – mechanik samochodowy, sprzedawca, lakiernik samochodowy, ślusarz-spawacz, asystent do. Obsługi projektów, elektromonter pojazdów samochodowych, pracownik administracyjno-biurowy, higienistka stomatologiczna.  

POWIATOWY URZĄD PRACY W ELBLĄGU OGŁASZA NABÓR:
 
wniosków o zorganizowanie stażu dla osób w wieku 18-29 lat, z możliwością realizacji wniosków od stycznia 2018 r.  
Na staż w ramach Projektu dofinansowanego z Funduszy Europejskich „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w mieście Elblągu i powiecie  elbląskim (III)" mogą zostać skierowane tylko osoby w wieku 18-29 lat, należące do kategorii NEET, tj. osoby, które:
● nie pracują,
● nie uczestniczą w kształceniu w systemie stacjonarnym,
● nie uczestniczą w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy
oraz spełniające warunki określone wymogami projektu, w szczególności:
 - osoby o niskich kwalifikacjach, tj. osoby posiadające wykształcenie: podstawowe (lub niepełne), gimnazjalne (lub niepełne), zasadnicze zawodowe, liceum ogólnokształcące, liceum profilowane, technikum, uzupełniające technikum, uzupełniające liceum; UWAGA - osoba z wykształceniem policealnym nie jest osobą o niskich kwalifikacjach!,
- osoby długotrwale bezrobotne, tj. osoby poniżej 25 roku życia – bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 6 miesięcy; osoby powyżej 25 roku życia – bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy),
- osoby niepełnosprawne posiadające aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.
 
Pierwszeństwo w rozpatrywaniu będą miały wnioski spełniające kryteria realizowanego projektu oraz uwzględniające deklarację zatrudnienia. 
Szczegółowe informacje pod nr tel. 55 237 67 16, 55 237 67 18, 55 237 67 58, 55 237 67 62
wniosków o zorganizowanie stażu dla osób powyżej 30 roku życia, na okres 6 miesięcy

Na staż w ramach Projektu dofinansowanego z Funduszy Europejskich  mogą zostać skierowane osoby bezrobotne w wieku 30 lat (i więcej) i dodatkowo spełniające co najmniej jedno z poniższych kryteriów:
a) osoby długotrwale bezrobotne,
b) osoby niepełnosprawne,
c) osoby powyżej 50 roku życia,
d) kobiety,
e) osoby niskowykwalifikowane (tj. osoby o niskich kwalifikacjach).
 Pierwszeństwo w rozpatrywaniu będą miały wnioski spełniające kryteria realizowanego projektu oraz uwzględniające deklarację zatrudnienia. Termin naboru wniosków – od 02.01.2018 r. – do wyczerpania limitu. 
Szczegółowe informacje pod nr tel. 55 237 67 16, 55 237 67 18, 55 237 67 58, 55 237 67 62

wniosków o zorganizowanie prac interwencyjnych dla osób powyżej 30 roku życia i dodatkowo spełniających co najmniej jedno z poniższych kryteriów:
 a) osoby długotrwale bezrobotne,
 b) osoby niepełnosprawne,
 c) osoby powyżej 50 roku życia,
 d) kobiety,
 e) osoby niskowykwalifikowane (tj. osoby o niskich kwalifikacjach).
 Szczegółowe informacje nr tel. 55 237 67 91, parter, pokój 8
wniosków o zorganizowanie prac interwencyjnych dla osób do 29 roku życia w ramach Projektu dofinansowanego z Funduszy Europejskich „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w mieście Elblągu i powiecie  elbląskim (III)", należących do kategorii NEET: tj. osoby, które:
● nie pracują,
● nie uczestniczą w kształceniu w systemie stacjonarnym,
● nie uczestniczą w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy
 oraz spełniające warunki określone wymogami projektu, w szczególności:

 - osoby o niskich kwalifikacjach, tj. osoby posiadające wykształcenie: podstawowe (lub niepełne), gimnazjalne (lub niepełne), zasadnicze zawodowe, liceum ogólnokształcące, liceum profilowane, technikum, uzupełniające technikum, uzupełniające liceum; UWAGA - osoba z wykształceniem policealnym nie jest osobą o niskich kwalifikacjach!,
- osoby długotrwale bezrobotne, tj. osoby poniżej 25 roku życia – bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 6 miesięcy; osoby powyżej 25 roku życia – bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy),
- osoby niepełnosprawne posiadające aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.

 Szczegółowe informacje nr tel. 055 237 67 91 parter, pokój 8
wniosków na szkolenia indywidualne dla osób bezrobotnych, pod zapotrzebowanie pracodawców
 W szkoleniu mogą uczestniczyć tylko osoby w wieku 18-29 lat i należące do kategorii NEET: tj. osoby, które:
● nie pracują,
● nie uczestniczą w kształceniu w systemie stacjonarnym,
● nie uczestniczą w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy 
oraz spełniający warunki określone wymogami projektu, w szczególności:
 - osoby o niskich kwalifikacjach, tj. osoby posiadające wykształcenie: podstawowe (lub niepełne), gimnazjalne (lub niepełne), zasadnicze zawodowe, liceum ogólnokształcące, liceum profilowane, technikum, uzupełniające technikum, uzupełniające liceum; UWAGA - osoba z wykształceniem policealnym nie jest osobą o niskich kwalifikacjach!,
- osoby długotrwale bezrobotne, tj. osoby poniżej 25 roku życia – bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 6 miesięcy; osoby powyżej 25 roku życia – bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy),
- osoby niepełnosprawne posiadające aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.
 
Osoby zainteresowane prosimy o kontakt pod nr tel. 55 237 67 32 (PUP w Elblągu), I piętro pokój 104 lub 55 249 96 05 (Filia w Pasłęku)
wniosków na szkolenia indywidualne  pod zapotrzebowanie pracodawców
 
O szkolenie mogą ubiegać się osoby bezrobotne w wieku 30 lat (i więcej) i dodatkowo spełniające co najmniej jedno z poniższych kryteriów:
 a) osoby długotrwale bezrobotne,
b) osoby niepełnosprawne,
c) osoby powyżej 50 roku życia,
d) kobiety,
e) osoby niskowykwalifikowane (tj. osoby o niskich kwalifikacjach).

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt pod nr tel. 55 237 67 32 (PUP w Elblągu), I piętro pokój 104
lub 55 249 96 05 (Filia w Pasłęku)

wniosek o  przyznanie bonu na zasiedlenie dla osób bezrobotnych 18-29 lat – w Ramach projektu  PO WER.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt pod nr tel. 55 237 67 91 (PUP w Elblągu), parter pokój 8

SPOTKANIA Z PRACODAWCĄ 
18.01.2018 r. o godz. 10.00,  Elbląg ul. Bema 54 sala Z5 Firma KONTARMED zatrudni osoby na                     stanowisku: OPIEKUNA OSÓB STARSZYCH praca w Niemczech
Zapisy na spotkanie prowadzone są w PUP w Elblągu, ul. Saperów 24, pok. 107, I piętro, telefonicznie 55 237 67 54
 

0
0
oceń tekst 0 głosów 0%