13:29 / 06.05.2019

Sprawdź ile zarobią rachmistrzowie spisu powszechnego

Sprawdź  ile zarobią rachmistrzowie spisu powszechnego

fot. stat.gov.pl

Rachmistrzowie zarobią 7 zł brutto za każdą spisaną przez nich osobę. Spis powszechny ludności i mieszkań odbędzie się w 2021 roku.

Rachmistrzowie spisu muszą mieć ukończone 18 lat, mieszkać na terenie danej gminy, legitymować się co najmniej średnim wykształceniem i nieposzlakowaną opinią. Przed przystąpieniem do pracy muszą przejść szkolenie i zdać egzamin. Zostanie z nimi podpisana stosowna umowa.

O tym ile zarobią zdecyduje liczba przeprowadzonych ankiet. Za jedną spisaną osobę otrzymają 7 zł brutto.

Spis planowany jest od początku września do końca listopada 2021 roku.

Oddelegowani pracownicy służb statystyki publicznej i jednostek samorządu terytorialnego otrzymają od 20 proc. do 120 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w kwartale poprzedzającym przyznanie dodatku. Obecnie byłoby to od 973 zł do 5 tys. 836 zł (przeciętne wynagrodzenie w czwartym kwartale 2018 r. wyniosło 4 tys. 863 zł i 74 gr).

1
0
oceń tekst 1 głosów 100%