› bieżące
13:07 / 12.10.2018

Sprawdzanie kontrahenta jako element zarządzania ryzykiem w firmie

Sprawdzanie kontrahenta jako element zarządzania ryzykiem w firmie

Kontrakt z nowym kontrahentem zawsze wiąże się z możliwością jego niewypłacalności. Przed rozpoczęciem współpracy warto zweryfikować rzetelność nowego partnera biznesowego m.in. pod kątem regulowania zobowiązań. To jeden z ważnych elementów prawidłowego zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie. Sprawdź, co możesz zrobić.

Jak pokazują statystyki, nawet 50% polskich firm zmaga się z nierzetelnymi kontrahentami, a aż 25% z nich ma problem z zatorami płatniczymi spowodowanymi nieterminowym regulowaniem faktur przez takich klientów. Można jednak tego uniknąć – sprawdzanie kontrahenta powinno być pierwszym krokiem w stronę minimalizowania ryzyka prowadzenia działalności.

Od tego zacznij sprawdzanie kontrahenta

Każdy przedsiębiorca powinien podjąć choćby podstawowe działania sprawdzające wiarygodność nowego partnera biznesowego. Warto zacząć m.in. od weryfikacji:

  • informacji zawartych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG);
  • danych udostępnionych w pełnym odpisie z KRS;
  • faktycznego funkcjonowania przedsiębiorstwa, np. drogą telefoniczną.

Można także poznać opinie innych kontrahentów współpracujących z danym podmiotem. Aby zdobyć ich listę, czasami wystarczy zajrzeć na stronę internetową sprawdzanego klienta i zapoznać się z referencjami wystawionymi mu przez inne firmy. Następnie można się z nimi skontaktować, np. telefonicznie, i poprosić o potwierdzenie rzetelności kontrahenta.

Ważne działania uzupełniające

Nie warto kończyć weryfikacji na podstawowych czynnościach sprawdzających – szczególnie jeśli kontrakt ma charakter długoterminowy i opiewa na bardzo wysokie kwoty.

W ramach dodatkowych działań weryfikacyjnych można

  • sprawdzić dane dostępne w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych (RDN);
  • przeanalizować historię i sprawozdania finansowe w KRS;
  • upewnić się, czy potencjalny kontrahent nie figuruje na liście dłużników któregoś z biur informacji gospodarczej (BIG), np. Krajowego Rejestru Długów (KRD);
  • złożyć do urzędu skarbowego i ZUS wniosek o wydanie informacji dotyczącej niezalegania z należnościami publicznoprawnymi.

Należy podkreślić, że wyżej wymienione czynności sprawdzające wiążą się z koniecznością wniesienia dodatkowych opłat. Aby bezpłatnie uzyskać cenne informacje, można skorzystać z darmowych narzędzi online, np. tych udostępnianych przez Idea Money.

Jak jeszcze zabezpieczyć interesy firmy?

Nawet jeśli przeprowadzone działania zaprezentowały kontrahenta jako wiarygodnego, warto dodatkowo się zabezpieczyć. Ciekawym rozwiązaniem może okazać się faktoring pełny – zewnętrzna forma finansowania działalności, która pomaga zachować płynność finansową, a przy okazji w pełni przenosi ryzyko niewypłacalności kontrahentów na faktora.

Istotą faktoringu jest możliwość uzyskania środków za należności wynikające z faktur wystawionych z odroczonym terminem płatności, które – w formie zaliczki – wypłaca firma faktoringowa (faktor). Dzięki temu przedsiębiorca (faktorant) otrzymuje pieniądze na długo przed upływem terminu i może nimi dysponować w dowolny sposób. Dodatkowo faktor udziela wsparcia przy weryfikacji danych i analizie sytuacji finansowej nowego partnera biznesowego.

Sprawdzanie kontrahenta to ważna praktyka, która pozwala ograniczyć ryzyko prowadzenia działalności. Warto jednak uwzględnić nie tylko podstawowe czynności weryfikacyjne, ale też skorzystać z innych metod wspierających przedsiębiorstwo i jego płynność finansową.

0
0
oceń tekst 0 głosów 0%