› bieżące
11:10 / 09.12.2013

Sprostowanie Grzegorza Wołoszczaka

Sprostowanie Grzegorza Wołoszczaka

Na naszą skrzynkę mailową wpłynęło żądanie sprostowania tekstu dotyczącego relacji z sesji w punkcie, który odnosił się do zdjęcia z porządku obrad projektu uchwały o zamianie działek pomiędzy miastem a Panem Grzegorzem Wołoszczakiem. Co prawda tekst opierał się tylko i wyłącznie na zapisie projektu uchwały oraz wypowiedziach radnych miejskich, jednak żądanie Pana Wołoszczaka mimo wszystko spełnimy.

Poniżej treść sprostowania nadesłana przez kancelarię adwokacką, która reprezentuje Pana Wołoszczaka:

Informacja opublikowana w dniu 14 listopada 2013 roku w artykułu Pana Marcina Pszczółkowskiego pt. „PO wygrywa głosowanie. Zamiany działek nie będzie”, zgodnie, z którą Pan Grzegorz Wołoszczak będący właścicielem nieruchomości przeznaczonych na cel publiczny (budowę dróg publicznych) zaproponował, że w zamian za przeniesienie na rzecz Gminy Miasta Elbląg prawa własności wskazanych powyżej nieruchomości, Gmina Miasta Elbląg przeniesienie na jego rzecz prawo własności, niezabudowanych nieruchomości gruntowych przeznaczonych w „Miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Zakrzewo – Centrum część B w Elblągu” pod funkcję sakralną Kościoła rzymsko-katolickiego stanowiących jedną działkę budowlaną, na której w ramach ustalonej funkcji mogą być realizowane: kościół, dom parafialny, dom zakonny, kaplice oraz urządzenia pomocnicze jak parking, garaże, plac zgromadzeń, itp. – jest nieprawdziwa.

Propozycja przekazania nieruchomości zamiennych oraz kompensaty zobowiązań przysługujących Panu Grzegorzowi Wołoszczakowi wobec Gminy Miasta Elbląg została przedstawiona przez Wiceprezydenta Elbląga Pana Tomasza Lewandowskiego w piśmie z dnia 14 lutego 2013 roku, na którą to propozycję Pan Grzegorz Wołoszczak przystał.

3
13
oceń tekst 16 głosów 19%