› bieżące
17:00 / 10.05.2015

Średnio co trzeci elblążanin oddał już swój głos

Średnio co trzeci elblążanin oddał już swój głos

fot. elblag.net

Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ogłoszono na mocy zarządzenia Marszałka Sejmu z początku lutego 2015 r. Dziś o godz. 7.00 otwarto w Elblągu lokale wyborcze. Zgodnie z zapisem w Kodeksie Wyborczym, zostaną zamknięte o godz. 21.00. Będziemy mogli zdecydować o tym, kto zostanie głową państwa na kolejną, trwającą 5 lat kadencję. Czy pobity zostanie rekord frekwencji, która w wyborach prezydenckich 2010 roku wyniosła w naszym mieście 55%?

W wyborach Prezydenta RP prawo wybierania, czyli tzw. czynne prawo wyborcze mają wszyscy pełnoletni obywatele Polscy. Pełnoletni to tacy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończyli 18 rok życia. W roku 2010 ze wspomnianego prawa skorzystało w sumie 55,69% elblążan w gminie miejskiej i 39,53% w gminie wiejskiej. Oznacza to, że w pierwszym przypadku na 98668 osób uprawnionych 54947 pobrało karty do głosowania. W drugim przypadku liczby te wyniosły odpowiednio: 5360 osób i 2119 oddanych głosów.

Na podstawie danych Państwowej Komisji Wyborczej, 20 czerwca 2010 roku o godzinie 8:00 rano w 62 lokalach wyborczych w mieście zagłosowało w sumie 2,33% uprawnionych, co oznacza, że z prawa wyborczego skorzystało wówczas 2288 z 98095 elblążan, mogących brać udział w głosowaniu. Pięć godzin póżniej frekwencja wzrosła do prawie 28% (zagłosowało 27308 z 98406 uprawnionych).

Informacja PKW z godziny 17:00 z dnia 20 czerwca 2010 r. wskazuje, że do urn udało się wówczas 43,84% mieszkańców naszego miasta (co daje liczbę 43209 z 98546), natomiast do godz. 21:00 zanotowano, że udział w głosowaniu wzięło 55,69% elblążan (wydano prawie 55 tys. kart). Czy w tym roku rekord frekwencji zostanie pobity?

---AKTUALIZACJA (13:50)---

Jak poinformował nas Krzysztof Nowaczyński, sędzia Sądu Okręgowego i zarzem Komisarz Wyborczy z delegatury KBW w Elblągu:

Frekwencja w naszym mieście na godzinę 12:00 wyniosła 12,9%. Kolejny pomiar frekwencji w Elblągu przeprowadzony zostanie o godz. 17:00.

---AKTUALIZACJA (17:55)---

Ostatnie raporty dotyczące frekwencji, które przygotowywały poszczególne obwodowe komisje wyborcze w Elblągu, spłynęły przed kilkoma minutami. Według danych, przekazanych nam z elbląskiej delegatury KBW, na godzinę 17:00 zanotowano frekwencję 30,63%, co oznacza, że dotychczas średnio co trzeci elblążanin oddał już głos na swojego kandydata.

9
0
oceń tekst 9 głosów 100%