› bieżące
20:55 / 21.08.2013

Starostwo Powiatowe zorganizowało konkurs fotograficzny

Starostwo Powiatowe zorganizowało konkurs fotograficzny

Starostwo Powiatowe w Elblągu zaprasza do wzięcia udziału w konkursie fotoreportażowym pt. „Kanał Elbląski i nie tylko - obiekty dziedzictwa historycznego Krainy Kanału Elbląskiego”. Celem konkursu jest promocja historii Krainy Kanału Elbląskiego a konkretnie obiektów lokalnego dziedzictwa historycznego ze szczególnym uwzględnieniem zabytku techniki jakim jest Kanał Elbląski. 

Konkurs ma charakter indywidualny i adresowany jest do:

- dzieci i młodzieży (szkoły podstawowe, gimnazjalne i ponadpodstawowe),

- osób dorosłych i pozostałych chętnych w kategorii open w tym ekip balonowych.  

Każdy uczestnik wraz z formularzem zgłoszeniowym może nadesłać maksymalnie 10 fotografii w wersji wydrukowanej, papierowej w formacie min 30 x 45 cm wraz z płytą CD lub DVD zawierającą zgłoszone prace w formacie JPG o jak największej rozdzielczości (min. 2000 x 3000 pikseli). Do konkursu można zgłaszać wyłącznie prace wcześniej nie publikowane i nie nagradzane, nie obciążone prawami autorskimi osób trzecich.  

Organizator przewiduje przyznanie trzech nagród, w każdej z dwóch kategorii: 1) dzieci i młodzież (szkoły podstawowe, gimnazjalne i ponadpodstawowe), 2) osoby dorosłe i pozostali chętni w tym ekipy balonowe (kategorii open).

I miejsce 500,00 zł,

II miejsce 400,00 zł,

III miejsce 300,00 zł.    

Zgłoszenie udziału wraz z pracami można nadsyłać do 31.08.2013 roku (decyduje data stempla pocztowego). Prace należy wysłać pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Elblągu, ul. Saperów 14A, 82-300 Elbląg, z dopiskiem na kopercie Konkurs „Kanał Elbląski i nie tylko - obiekty dziedzictwa historycznego Krainy Kanału Elbląskiego”.

2
1
oceń tekst 3 głosów 67%