› inwestycje miejskie
14:16 / 12.09.2012

Stary jaz przy Zakrzewskim Młynie groził zawaleniem. Trwa budowa nowego

Stary jaz przy Zakrzewskim Młynie groził zawaleniem. Trwa budowa nowego

fot. Konrad Kosacz

Od blisko roku trwa regulacja rzeki Kumieli na odcinku 3 km, od Grobli Św. Jerzego do ul. Marymonckiej. To nie jedyna inwestycja, która poprawi ochronę przeciwpowodziową okolic Dzikuski. Dwa tygodnie temu rozpoczęła się budowa nowego jazu-kaskady przy Zakrzewskim Młynie, znajdującego się w okolicach ulic Waryńskiego i Smolnej.

Inwestorem obu zadań jest Żuławski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Elblągu. Instytucja ta w poprzednich latach, przy udziale Urzędu Miejskiego, dokonała regulacji Kumieli i zagospodarowania jej okolic na odcinku około 3 km (od ujścia Kumieli do rzeki Elbląg, aż do ul. Grobla Św. Jerzego). Jesienią 2011 r. rozpoczął się kolejny etap tej inwestycji, który obejmuje ponad trzykilometrowy odcinek od Grobli Św. Jerzego do ul. Marymonckiej.

Zakres robót budowlanych obejmuje m.in. odmulenie dna rzeki, wyprofilowanie skarp koryta, wykonanie umocnień dna i skarp, wykonanie remontu budowli hydrotechnicznych - jazu i kaskady  w parku Dolinka, budowę progów łagodzących spadek dna, budowę trzech łukowych mostków (przepustów), w tym jednego na Srebrnym Potoku. Wykonawcą robót o wartości 6 mln 383 tys. zł, jest firma Melbud z Grudziądza.

Zakończenie inwestycji zaplanowano do 15 czerwca 2014 roku, jednak wykonawca zapowiada, że prace chciałby ukończyć nawet rok przed wyznaczonym terminem.

Żuławski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Elblągu, prowadzi także inwestycję na dalszym odcinku Kumieli, za ulicą Marymoncką. Jest nią budowa jazu-kaskady Zakrzewski Młyn. Wspomniany obiekt, to budowla piętrząca, która ma za zadanie regulację dużych poziomów spadku koryta rzeki.

Zabytkowy jaz, ostatni remont przechodził prawie 90 lat temu. Świadczy o tym data na zaporze, której elementy powstały w zakładach Ferdynanda Schichaua w 1924 r. Sąsiadująca z obiektem dawnego młyna budowla hydrotechniczna, obecnie znajduje się w bardzo złym stanie technicznym i grozi zawaleniem. Nie nadaje się także do odbudowy. Zdecydowano więc, że zostanie wyłączona z użytku, a jej zadanie przejmie nowy jaz z kaskadą, który zostanie wybudowany tuż obok.

Budowla posiadać będzie 5 stopni o wysokości 0,70 m (każdy z wbudowanymi głazami) oraz szósty, ostatni, dolny stopień o wysokości 1,20 m. Wykonane zostanie również nowe koryto rzeki przy górnym stanowisku na długości 33 m, a także umocnione dno i skarpy stanowiska górnego i dolnego.

Wyłonionym w przetargu wykonawcą robót, jest Firma Budowlano-Handlowa Asbud Andrzej Dobka z Kartuz. Zakończenie prac zaplanowano do końca października 2013 r.  

- Prace rozpoczęliśmy dwa tygodnie temu. Do tej pory dokonaliśmy wycinki zbędnych drzew oraz wykonaliśmy drogę tymczasową i nowe koryto rzeki w celu przeprowadzenia wody budowlanej – mówi Jacek Mazurczak, kierownik budowy z firmy Asbud. - Nowy jaz zostanie połączony z kaskadą. Po jego wybudowaniu, koryto rzeki zostanie przekierowane ze starego jazu na nowy.

Budowa jazu-kaskady kosztować będzie 1 mln 173 tys. zł. Żuławski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Elblągu pozyskał na ten cel dofinansowanie z Unii Europejskiej ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013.

2
0
oceń tekst 2 głosów 100%

Zdjęcia ilość zdjęć 24