12:04 / 14.04.2014

Straż Miejska: Akcja „Posesja" I etap zakończony

Straż Miejska: Akcja „Posesja

fot. nadesłane

W minionym tygodniu odbyła się akcja „Posesja", której celem było dokonanie przeglądu czystości i porządku w mieście. Zespoły składające się z przedstawicieli straży miejskiej, policji, spółdzielni mieszkaniowych i zarządców budynków mieszkalnych w większości rejonów miasta zastały ład i porządek.

Natomiast są jeszcze tereny, które wymagają dużego wkładu i zaangażowania właścicieli czy zarządców. Najwięcej problemów związanych jest z odpadami komunalnymi wielkogabarytowymi znajdującymi się przy pojemnikach na śmieci i ich obudowach.


Strażnicy miejscy dokonują dokładnej penetracji terenów i z tych zanieczyszczonych sporządzają dokumentację, ustalają właścicieli i wyznaczają terminy ich uprzątnięcia.

Po Świętach Wielkanocnych natomiast przeprowadzane będą rekontrole (etap II), w celu sprawdzenia stanu faktycznego terenów zaśmieconych , które wskazano podczas akcji „Posesja".

Karolina Wiercińska, Straż Miejska w Elblągu

2
2
oceń tekst 4 głosów 50%

Zdjęcia ilość zdjęć 20