› bieżące
09:56 / 20.01.2014

Straż Miejska przypomina! Odśnieżaj chodniki!

Straż Miejska przypomina! Odśnieżaj chodniki!

fot. nadesłane

Straż Miejska w Elblągu przypomina, że za uprzątnięcie błota, śniegu i lodu oraz innych zanieczyszczeń z chodników miejskich położonych wzdłuż nieruchomości, niezależnie czy to jest nieruchomość gruntowa czy budynek, odpowiadają właściciele tych nieruchomości.

Obowiązek taki nakłada ustawa z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.) oraz Uchwała Rady Miejskiej w Elblągu XX/537/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r.

Nie wywiązanie się z nałożonego obowiązku zagrożone jest karą grzywny.

Obowiązek uprzątnięcia błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, stanowiących część drogi publicznej oraz z części nieruchomości służących do użytku publicznego należy wykonać w sposób nie zakłócający ruchu pieszego.

Karolina Wiercińska, rzecznik prasowy Straży Miejskiej w Elblągu

1
3
oceń tekst 4 głosów 25%

Zdjęcia ilość zdjęć 5