› bieżące
07:52 / 25.03.2013

Stypendia starosty dla zdolnej młodzieży z powiatu elbląskiego

Stypendia starosty dla zdolnej młodzieży z powiatu elbląskiego

fot. Starostwo Powiatowe w Elblągu

Podczas ostatniej sesji Rady Powiatu Elbląskiego zostały uroczyście wręczone stypendia Starosty Elbląskiego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych powiatu elbląskiego za I semestr roku szkolnego 2012/2013. Stypendia przyznano za osiągnięcia w nauce, artystyczne i sportowe.

Miłym akcentem było również podziękowanie za 40 lat pracy zawodowej Romualdowi Adamowiczowi, naczelnikowi Urzędu Celnego w Elblągu, który niedawno przeszedł na emeryturę. Przewodniczący Rady Powiatu Ryszard Zagalski i starosta Sławomir Jezierski w ciepłych słowach mówili o pracy naczelnika Adamowicza, wręczając mu pamiątkowy grawerton i wiązankę kwiatów.

W części informacyjnej sesji radni zapoznali się ze sprawozdaniem z działalności Zarządu Powiatu w Elblągu za okres od 8 lutego 2013 r. do 22 marca 2013 r., które przedstawił starosta Sławomir Jezierski. Następnie analizę i ocenę struktury bezrobocia na terenie działania Powiatowego Urzędu Pracy w Elblągu za 2012 rok a także informację nt. realizacji projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz wykorzystanie środków Funduszu Pracy na rzecz promocji zatrudnienia i łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Elblągu w 2102 roku przedstawiła dyrektor PUP Iwona Radej.

Starosta Sławomir Jezierski i przewodniczący Ryszard Zagalski podziękowali dyrektor Radej za szczególne osiągnięcia kierowanej przez nią jednostki w roku 2012. Radni podjęli również 7 uchwał, zgodnie z przyjętym wcześniej porządkiem obrad.

2
0
oceń tekst 2 głosów 100%