› bieżące
15:00 / 02.08.2013

Stypendia Szansy i Słonika czekają

Stypendia Szansy i Słonika czekają

fot. Fundacja Elbląg

Przed nami niecały miesiąc wakacji. Uczniowie nie myślą jeszcze o powrocie do szkolnych ławek, jednak przed pierwszym dzwonkiem warto przez chwilę pomyśleć o szkole. Fundacja Elbląg ogłosiła nabór wniosków stypendialnych na rok szkolny 2013/2014. Stypendia mogą być wykorzystane na pomoce naukowe, opłacenie internatu, dodatkowych zajęć itp.

Kluczowym terminem jest 10 września. Do tego dnia Fundacja Elbląg wyczekuje na wnioski do Programu Stypendialnego „Słonik" oraz „Szansa".

Program Stypendialny „Szansa” skierowany jest do uczniów gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych i policealnych oraz studentów, będących w trudnej sytuacji materialnej, osiągających szczególnie wysokie wyniki nauczania lub wybitnie uzdolnionych w wybranym kierunku, będących jednocześnie stałymi mieszkańcami Elbląga lub powiatu ziemskiego elbląskiego.

Program Stypendialny „Słonik” skierowany jest do dzieci niepełnosprawnych, uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych oraz studentów szkół wyższych do 28 roku życia, będących w trudnej sytuacji materialnej, a jednocześnie będących stałymi mieszkańcami Elbląga oraz powiatu elbląskiego ziemskiego.

Celem programów stypendialnych jest wspieranie dzieci i młodzieży uzdolnionej lub niepełnosprawnej w zdobywaniu wykształcenia pozwalającego im na aktywne życie społeczne i zawodowe. Stypendia „Szansy" i „Słonika" są wsparciem finansowym i zostaną przyznane na rok szkolny 2013/2014, tj. na 10 miesięcy.

Wszystkie szczegółowe informacje i warunki zawarte są w regulaminach dostępnych na www.fundacja.elblag.pl. Tu też można pobrać formularze wniosków. Należy je złożyć osobiście w biurze Fundacji Elbląg przy ul. Zw. Jaszczurczego 17 w godz. 8.00-16.00 lub za pośrednictwem poczty. Dodatkowych informacji nt. programów można uzyskać pod nr tel. 55 236 98 88, e-mail: biuro@fundacja.elblag.pl bądź bezpośrednio w biurze.

Stypendia „Szansy” i „Słonika” finansowane są ze środków Fundacji im. Stefana Batorego, Starostwa Powiatowego w Elblągu, darowizn od osób prywatnych i firm, wpłat z tytułu 1% podatku oraz odsetek od lokat Funduszu Stypendialnego i FDN „Słonik”.

1
0
oceń tekst 1 głosów 100%