› dzieci i rodzina
09:52 / 04.12.2012

Świadczenia rodzinne. Od 2013 roku będą obowiązywać nowe wzory wniosków

Świadczenia rodzinne. Od 2013 roku będą obowiązywać nowe wzory wniosków

Od 1 stycznia 2013 r. obowiązywać zaczną nowe wzory wniosków i załączników składanych przez osoby ubiegające się o świadczenia rodzinne. Zmiany dotyczą m.in. „becikowego”, świadczeń pielęgnacyjnych oraz nowego świadczenia – specjalnego zasiłku opiekuńczego.

Przedstawiony przez resort pracy i polityki społecznej projekt rozporządzenia ws. nowych wzorów jest ściśle powiązany z ostatnimi nowelizacjami ustawy o świadczeniach rodzinnych. Zgodnie z nowymi przepisami, osoby ubiegające się o „becikowe” i o specjalny zasiłek opiekuńczy będą zobowiązane do złożenia oświadczeń albo zaświadczeń, które udokumentują ich dochody.
 
Projekt rozporządzenia określa m.in. rodzaje dokumentów umożliwiających ustalenie dochodu w zakresie jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka oraz specjalnego zasiłku opiekuńczego w związku z wprowadzeniem kryterium dochodowego dla obu tych świadczeń (m.in. zaświadczenie z urzędu skarbowego lub oświadczenie członków rodziny o osiąganych dochodach).
 
Ponadto z początkiem stycznia obowiązywać zaczną nowe załączniki określające wzór wniosku o „becikowe” i specjalny zasiłek opiekuńczy.
 
Wprowadzenie zmian przewiduje projekt rozporządzenia (z 27 listopada 2012 r.) Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne. Rozporządzenie wejdzie w życie 1 stycznia 2013 r.
 
Z nowymi wzorami wniosków można zapoznać się pod adresem: http://www.mpips.gov.pl/download/gfx/mpips/pl/defaultopisy/7426/2/1/projekt%20z%2027%20listopada%20wersja%20z%20DP.pdf
1
0
oceń tekst 1 głosów 100%