12:44 / 13.05.2024

Świadectwo charakterystyki energetycznej – kiedy jest niezbędne?

Świadectwo charakterystyki energetycznej – kiedy jest niezbędne?

W kwietniu 2023 roku weszły w życie znowelizowane przepisy, które nałożyły na wielu właścicieli nieruchomości obowiązek uzyskania świadectwa charakterystyki energetycznej danego budynku, również niemieszkalnego. Obowiązek posiadania świadectwa energetycznego, mimo że wynika z dyrektywy unijnej, dopiero po zmianie przepisów stał się dokumentem zdecydowanie łatwiej weryfikowanym. Czego dotyczy świadectwo charakterystyki energetycznej i czy w każdym przypadku niezbędne jest jego zdobycie?

Świadectwo charakterystyki energetycznej – co to za dokument?

Świadectwo charakterystyki energetycznej informuje o wielkości zapotrzebowania danego budynku w całości bądź jego części na energię, która jest niezbędna, aby korzystać z ogrzewania, wentylacji, chłodzenia, przygotowania ciepłej wody, ale i oświetlenia – w przypadku budynków niemieszkalnych.

Choć posiadanie takiego dokumentu wynika z dyrektywy unijnej, do tej pory niewiele osób decydowało się na jego uzyskanie. Zeszłoroczna zmiana przepisów pozwoliła na efektywniejszą weryfikację, a przede wszystkim skuteczniejsze egzekwowanie przygotowania i uzyskania takiego dokumentu. Jego brak jest bowiem obwarowany karami.

Obowiązek świadectwa charakterystyki energetycznej – kogo dotyczy?

Omawiany dokument dziś jest obowiązkowy dla wszystkich budynków. Aby uzyskać świadectwo energetyczne, należy skorzystać z oferty specjalistów, którzy są wpisani do wykazu osób posiadających niezbędne uprawnienia. Ważne szczegóły w tym temacie dostępne są na stronie https://energetyczne24.online/.

O dokument informujący o zapotrzebowaniu energetycznym budynku, muszą się postarać właściciele zarówno sprzedawanych, jak i wynajmowanych budynków/lokali. Obowiązuje ono ponadto w przypadku nowo wybudowanych obiektów. Dokument w takim przypadku zostaje dołączony do zawiadomienia dotyczącego zakończenia budowy lub już na etapie wnioskowania o pozwolenie na budowę. Wyłączone z tego obowiązku są jedynie domy, których powierzchnia zabudowy nie przekracza 70 metrów kwadratowych.

Świadectwo charakterystyki energetycznej obowiązuje również w przypadku budynków przeznaczonych na działalność administracji publicznej, organów wymiaru sprawiedliwości lub prokuratury, o ile mowa o powierzchni ponad 250 metrów kwadratowych przeznaczonych na taką działalność, a także z uwzględnieniem obsługi interesantów.

Kiedy dokument nie jest obowiązkowy?

Istnieje szereg wyłączeń dla świadectwa charakterystyki energetycznej. Obowiązku uzyskania takiego dokumentu nie mają m.in. obiekty przeznaczone na działalność religijną, przemysłowe, które nie posiadają instalacji energetycznej, czy też mieszkalne, ale użytkowane nie dłużej niż 4 miesiące w ciągu roku.

Choć uzyskanie świadectwa charakterystyki energetycznej budynku wiąże się z opłatą, grzywna za niedopełnienie tego obowiązku może opiewać na znacznie większe kwoty. Warto zatem znaleźć specjalistę i uzyskać taki dokument, aby nie narazić się na niepotrzebne kłopoty.

0
0
oceń tekst 0 głosów 0%