› dzieci i rodzina
08:52 / 20.10.2012

Świetlice środowiskowe zagrożone likwidacją?

Świetlice środowiskowe zagrożone likwidacją?

fot. www.esops.pl

Z początkiem przyszłego roku wiele świetlic środowiskowych może przestać istnieć - alarmuje Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak. Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej wprowadziła dla tego typu placówek nowe wymogi, którym większość świetlic nie będzie w stanie sprostać. 

Większość placówek prowadzonych w formie świetlic socjoterapeutycznych i środowiskowych znajduje się w lokalach, często piwnicach, które nie będą mogły sprostać warunkom niezbędnym do otrzymania pozytywnych opinii straży pożarnej i inspekcji sanitarnej. W związku z tym wiele z dzisiaj funkcjonujących świetlic zostanie z początkiem przyszłego roku zamkniętych.
 
Rzecznik praw dziecka Marek Michalak zwrócił się w tej sprawie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej Władysława Kosiniaka-Kamysza oraz przewodniczącego Sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny Sławomira Piechoty. 
 
Rzecznik przypomniał, że ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej wprowadziła zmiany w organizacji placówek wsparcia dziennego (tzw. świetlic środowiskowych). Przepisy przewidują, że aby otrzymać zezwolenie na prowadzenie placówki, trzeba mieć pozytywne opinie komendanta powiatowego lub miejskiego Państwowej Straży Pożarnej i właściwego państwowego inspektora sanitarnego o warunkach bezpieczeństwa i higieny w budynku, w którym będzie mieścić się placówka wsparcia dziennego, oraz najbliższym jego otoczeniu. 
 
"Większość placówek prowadzonych w formie świetlic socjoterapeutycznych i środowiskowych znajduje się w lokalach, często piwnicach, które nie będą mogły sprostać warunkom niezbędnym do otrzymania pozytywnych opinii straży pożarnej i inspekcji sanitarnej. W związku z tym wiele z dzisiaj funkcjonujących świetlic zostanie z początkiem przyszłego roku zamkniętych" - pisze Michalak. 
 
Jego zdaniem zmiany wprowadzone przez ustawę mogą spowodować zamknięcie kilkuset świetlic na terenie całego kraju. 
2
0
oceń tekst 2 głosów 100%