› dzieci i rodzina
20:23 / 28.02.2013

Sześć elbląskich organizacji otrzymało pieniądze z województwa

Sześć elbląskich organizacji otrzymało pieniądze z województwa

fot. Zoriana

200 tys. zł samorząd województwa przeznaczył na wsparcie projektów z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego. Wśród zwycięskich projektów jest sześć z naszego miasta.

- Na każdym kroku warto promować współpracę sektora publicznego i pozarządowego – podkreśla Jacek Protas, marszałek województwa warmińsko-mazurskiego. – Na Warmii i Mazurach rośnie liczba organizacji pozarządowych. Chcemy wykorzystywać ich potencjał i wspierać najlepsze pomysły, w tym inicjatywy kulturalne. Jednocześnie zachęcamy mieszkańców regionu do przekazywania 1 procenta podatku na działalność prospołeczną, szczególnie zaś na stowarzyszenia z Warmii i Mazur.

Wsparcie otrzymały następujące organizacje: Stowarzyszenie Elbląg Europa (V Międzynarodowy Festiwal "Wikingowie z Truso") - 5 tys. zł, Zarząd Oddziału w Elblągu Związku Ukraińców w Polsce (XI Pasłęcka Uczta Kultur Wschodu)  - 2 tys., ERKON ("Razem z Tobą" - promujemy kulturę Elbląga i naszego regionu) - 1 tys. zł Stowarzyszenie Broadway (Konkurs sztuki baletowej) - 5 tys. zł, Stowarzyszenie Jantar (26h! Maraton Artystyczny 2013) - 2 tys. zł, Stowarzyszenie Jantar (Ślady kultury - dziedzictwo znane i nieznane) - 3 tys. zł.

Konkurs grantowy podzielono na kilka zadań: wsparcie działań na rzecz edukacji kulturalnej dzieci, tworzenie warunków do rozwoju form twórczości artystycznej, zachowanie miejsc o szczególnych wartościach kulturowych, wspieranie działalności wydawniczej, ochrona dziedzictwa niematerialnego, rozwój kultury mniejszości narodowych i etnicznych, promocja festiwali i przeglądów.

4
0
oceń tekst 4 głosów 100%