› dzieci i rodzina
12:07 / 29.08.2012

Szkolenia dla rodzin adopcyjnych w regionie będą darmowe

Szkolenia dla rodzin adopcyjnych w regionie będą darmowe

Dobra wiadomość dla rodzin, które zdecydowały się na adopcję w naszym województwie. 28 sierpnia, na XIX sesji radni Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego przegłosowali zmianę uchwały z listopada minionego roku w sprawie utworzenia Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Adopcyjnego w Olsztynie. Zmiana dotyczy szkoleń rodzin adopcyjnych, które dotychczas były odpłatne.

Warto przypomnieć, iż od początku roku w całej Polsce przestało funkcjonować 35 proc. ośrodków adopcyjno- opiekuńczych (z obecnych 106 funkcjonujących),w tym siedem publicznych i niepublicznych placówek adopcyjnych w naszym regionie. W ich miejsce Urząd Marszałkowski utworzył Wojewódzki Ośrodek Adopcyjny w Olsztynie. Jest to wynik nowej ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, która weszła w życie 1 stycznia 2012 roku, w myśl której, za przeprowadzanie adopcji odpowiedzialny jest teraz marszałek województwa, a nie jak dotychczas - powiat. Wcześniej było to zadanie własne samorządu. Po wejściu w życie nowych przepisów jest to zadanie zlecone, a pieniądze na prowadzenie działalności adopcyjnej i infrastrukturę z tym związaną będą pochodzić z budżetu państwa. 
 
W tegorocznym budżecie na ośrodki adopcyjne Ministerstwo Finansów zaplanowało 25 mln złotych. Po podzieleniu pieniędzy na poszczególne województwa okazało się jednak, że to za mało. O zwiększenie dotacji apelował pod koniec grudnia ub. roku, Jacek Protas, Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego, gdzie w tym roku miały ruszyć trzy ośrodki adopcyjne - w Olsztynie, Elblągu i Ełku. Niestety, z nowym rokiem uruchomiono tylko olsztyńską placówkę. 
Jak napisał Marszałek w liście do Ministerstwa Finansów, pieniądze - jakie ma otrzymać województwo - wystarczą jedynie na utrzymanie jednego ośrodka. Dzięki naciskom ze strony Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie, jak i prośbom  kierowanym przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej do szefa resortu finansów, udało się  zwiększyć przeznaczoną pulę na działalność ośrodków adopcyjnych o 16,2 mln złotych i tym samym uzyskać dodatkowe fundusze na prowadzenie m.in. filii ośrodka w Elblągu. 
 
Roczne koszty działania ośrodka w Olsztynie zostały oszacowane przez zarząd województwa na ponad 1 mln złotych. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej przekazało jednak marszałkowi na ten cel zaledwie 238 tys. złotych. Zarząd województwa interweniował, gdzie tylko można było, by kwotę ministerialnej dotacji zwiększyć. I w dużej mierze się to udało. Minister zwiększył tym samym dotację o 650 tys. złotych, która pozwala na roczne utrzymanie i działalność ośrodka.
 
2
0
oceń tekst 2 głosów 100%