› bieżące
09:46 / 15.12.2013

Szpital i przychodnia kupują nowy system IT

Szpital i przychodnia kupują nowy system IT

fot. elblag.net

Elbląski Szpital Specjalistyczny z Przychodnią wybrał ofertę Comarchu na budowę sieci informatycznej, dostawę i instalację sprzętu, licencji i wdrożenie medycznego systemu informatycznego. Nowy system musi zostać zintegrowany z rozwiązaniami już działającymi w placówce m.in. z systemem ERP do jej zarządzania.

Wartość zlecenia, które jest współfinansowane ze środków unijnych, to 2,05 mln zł brutto (1,67 mln zł plus VAT). Jak wynika z dokumentów na stronie szpitala w przetargu początkowo wygrać miała oferta innej firmy - Medinet Systemy Informatyczne, jednak Comarch odwołał się od tej decyzji. Wytknął zamawiającemu, że Medinet wniósł co prawda wymagane wadium w formie gwarancji ubezpieczeniowej zapłaty, ale z ograniczeniami co do możliwości wypłaty. Tymczasem wadium nie powinno zawierać takich obostrzeń.

Ponadto Comarch twierdził, że dostał za mało punktów za funkcjonalność rozwiązania. Szpital dokonał arbitralnej oceny, nie wezwał oferenta do wyjaśnienia swoich wątpliwości. Obydwie wymienione w odwołaniu działania są naruszeniem ustawy o zamówieniach publicznych – twierdził Comarch.

Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci informatycznej zgodnie z projektem, dostawa i instalacja sprzętu komputerowego, dostawa licencji i wdrożenie medycznego systemu informatycznego, dostawa dodatkowych licencji i rozbudowa funkcjonalna oprogramowania administracyjnego” w ramach projektu pt.: „Wdrożenie kompleksowego, zintegrowanego systemu informatycznego w Elbląskim Szpitalu Specjalistycznym z Przychodnią SP ZOZ w Elblągu”.

Zakres zamówienia obejmuje budowę zintegrowanej platformy dla gromadzenia i analizy informacji medycznych, diagnostycznych i administracyjnych, tzw. Zintegrowanego Systemu Informatycznego (zwanego dalej ZSI) i składa się z następujących części: wybudowanie zgodnie z projektem sieci teleinformatycznej wraz z dedykowaną siecią zasilającą na potrzeby stanowisk komputerowych; dostawa i instalacja sprzętu komputerowego (serwery, komputery, terminale i pozostałe); dostawa licencji i wdrożenie oprogramowania medycznego typu HIS (ang. Hospital Information System – Szpitalny System Informacyjny, tzw. „część biała”). Dostarczony system HIS musi zostać zintegrowany z istniejącym systemem typu RIS/PACS, tak by wspólnie dawały spójną, aktualną i obiektywną informację w obrębie całego Systemu; dostawa dodatkowych licencji i rozbudowa funkcjonalna istniejącego oprogramowania administracyjnego klasy ERP (ang. Enterprise Resource Planning - Zarządzanie Zasobami Przedsiębiorstwa, tzw. „część szara”) - dostarczony system musi zostać zintegrowany z systemem HIS, tak, by wspólnie dawały spójną, aktualną i obiektywną informację pozwalającą na planowanie, koordynowanie i kontrolowanie procesów ekonomicznych.

źródło: www.medexpress.pl

6
0
oceń tekst 6 głosów 100%