› bieżące
05:51 / 04.02.2013

Szpital Specjalistyczny ma nowego, starego dyrektora

Szpital Specjalistyczny ma nowego, starego dyrektora

Mirosław Gorbaczewski ponownie pokieruje Elbląskim Szpitalem Specjalistycznym z Przychodnią SP ZOZ. Taki jest wynik rozstrzygniętego konkursu. Gorbaczewski już kierował tą placówką, jednak został odwołany przez prezydenta miasta w wyniku zarzutów CBA. 

W ubiegłym roku Centralne Biuro Antykorupcyjne domagało się odwołania ze stanowiska dyrektora Elbląskiego Szpitala Specjalistycznego Mirosława Gorbaczewskiego. Zarzuty CBA dotyczyły faktu, że Gorbaczewski piastując stanowisko dyrektora placówki, prowadził jednocześnie prywatną praktykę lekarską. Prezydent Grzegorz Nowaczyk umowę z Gorbaczewskim rozwiązał i ogłosił konkurs na dyrektora szpitala. Ustawa bowiem zakazuje łącznia funkcji dyrektora szpitala i prowadzenia działalności gospodarczej.

Na konkurs dotyczący stanowiska dyrektora ESS wpłynęły cztery kandydatury. Komisja konkursowa po przeanalizowaniu złożonych dokumentów wyłoniła trzy oferty spełniające wymagania formalne. Ostatecznie na stanowisko dyrektora Elbląskiego Szpitala Specjalistycznego został wybrany Mirosław Gorbaczewski.

Nadal nieobsadzone jest stanowisko dyrektora Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Elblągu. Kierująca placówką Wiesława Lech została w ubiegłym roku zwolniona dyscyplinarnie z pracy przez prezydenta miasta. Postawiono jej zarzut działania na szkodę placówki. 

 

3
2
oceń tekst 5 głosów 60%