› inwestycje miejskie
07:18 / 29.01.2013

Tarasy kamienic przy Św. Ducha czeka w tym roku renowacja

Tarasy kamienic przy Św. Ducha czeka w tym roku renowacja

fot. Konrad Kosacz

Miasto zamierza uratować przed degradacją, parterowe tarasy dwóch kamienic przy ul. Św. Ducha 3-4, w których mieści m.in. Sala Ślubów Urzędu Stanu Cywilnego. Poprzedzające wejścia do budynków zabytkowe przedproża, wymagają pilnego remontu. W pierwszej połowie tego roku, gotowa ma być dokumentacja projektowo-kosztorysowa ich renowacji.

Wysunięte przed fasadę kamienic i ogrodzone balustradą tarasy, powstawały w XVI - XVII - XVIII wieku. Te znajdujące się przy ul. Św. Ducha 3-4, w czasie II wojny światowej zostały doszczętnie zniszczone. Zrekonstruowano je dopiero podczas odbudowy obu kamienic.

- Pozwolenie na użytkowanie dwóch zrekonstruowanych kamieniczek mieszczańskich z oficynami zostało wydane w 2001 roku – przypomina Łukasz Mierzejewski z Biura Prasowego Urzędu Miejskiego. - Aktualny stan przedproży wymaga jednak remontu.

W wyniku niekorzystnych czynników atmosferycznych oraz braku odpowiedniej izolacji, posadzka i mury tarasu znajdują się w złym stanie technicznym. Zagrzybione i spękane ściany potrzebują  zabiegów konserwatorskich.

Aby móc do nich przystąpić, niezbędna jest dokumentacja projektowa oraz kosztorys. Urząd Miejski jest w trakcie wyłaniania projektanta. W miniony czwartek nastąpiło otwarcie ofert na dokumentację. W tym tygodniu może nastąpić podpisanie umowy. Miasto przewiduje, że przygotowanie dokumentacji może potrwać około 2 miesięcy.

- Obiekt jest wpisany do rejestru zabytków - tak więc wszelkie remonty wykonywane są w uzgodnieniu z konserwatorem. To budynek należący do Miasta, a więc uzgodnienia prowadzone będą z Wojewódzkim Konserwatorem – informuje Łukasz Mierzejewski z Biura Prasowego UM. - Po pozwoleniu na budowę ogłoszony zostanie przetarg na roboty budowlane. Około czerwca 2013 roku powinno dojść do zawarcia umowy i przystąpienie do prac.

W ramach prac remontowych zaplanowano m.in. demontaż wszystkich elementów kamieniarskich z wyłączeniem schodów wejściowych, poddanie ich zabiegom konserwatorskim i wymiana nienadających się do użytku elementów na nowe.

Usunięte zostaną wszystkie warstwy pokrywające strop oraz skute istniejące tynki zewnętrzne i porażone tynki wewnętrzne. W ich miejscu pojawią się nowe. Wykonana zostanie również skuteczna izolacja przeciwwodna, przeciwwilgociowa i termiczna tarasów oraz sprawne odprowadzenie wód opadowych z ich powierzchni.

Ponadto konserwator zalecił m.in. oczyszczenie, odsolenie oraz dezynfekcję powierzchni muru, usunięcie luźnych cegieł i przemurowanie nową cegłą, przeprowadzenie renowacji i wzmocnienie murów fundamentowych, a także oczyszczenie, dezynfekcję i wzmocnienie powierzchni istniejących schodów. Na koniec, renowacji poddana zostanie istniejąca stolarka drzwiowa i elementy metalowe.

4
0
oceń tekst 4 głosów 100%

Zdjęcia ilość zdjęć 4