› bieżące
07:19 / 25.04.2013

To poważny problem. Dziki niszczą elbląskie ogródki działkowe

To poważny problem. Dziki niszczą elbląskie ogródki działkowe

22 kwietnia br. w siedzibie elbląskiego PZD odbyło się zebranie prezesów Rodzinnych Ogrodów Działkowych. Głównym tematem spotkania były sprawy związane z ustawą o odpadach. Omówiono zmiany, jakie wprowadza nowa ustawa oraz obowiązki wytwórców odpadów, a są wśród nich także działkowcy. Drugim tematem, który szczególnie poruszył zebranych, były sposoby radzenia sobie z dzikami wkraczającymi na tereny ogródków działkowych i powodującymi zniszczenia.

Na spotkanie zaproszeni zostali przedstawiciele Urzędu Miejskiego - Anna Kulik, dyrektor Departamentu Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, Irena Szlas-Zielińska kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej oraz Mariusz Grudziński kierownik Referatu Zarządzania Kryzysowego w Departamencie Bezpieczeństwa, Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Informacji Niejawnych.

Mariusz Grudziński zwrócił uwagę, że dziki przebywające na terenie miasta, w tym na ogrodach działkowych, są problemem, jaki występuje nie tylko w Elblągu. Wskazał też na znaczny wzrost świadomości działkowców w zakresie właściwego gospodarowania odpadami „zielonymi” w porównaniu do lat poprzednich, niemniej jednak przypadki wyrzucania płodów rolnych poza ogrodzenie działek nadal się zdarzają. Dostęp do łatwego do zdobycia pożywienia jest jedną z głównych przyczyn pojawiania się dzików i ich okresowego powrotu do miejsc, które kojarzą im się z tym pożywieniem.

Kolejną kwestią jest stan ogrodzeń. Poczynione przez Polski Związek Działkowców inwestycje poprawiły stan infrastruktury, lecz nadal zdarzają się ogrodzenia, których stan jest niezadowalający. Widać inicjatywę działkowców, by utrzymać stan ogrodzeń w należytym stanie, widać doraźne naprawy i próby łatania dziur.

Departament Bezpieczeństwa, Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Informacji Niejawnych od kilku lat wspiera ogrody działkowe przekazując nieodpłatnie środki odstraszające dzikie zwierzęta. Pod koniec 2012 roku dla 10 ogrodów zabezpieczono płynne środki odstraszające, ale do dnia dzisiejszego zgłosiły się tylko 3 ogrody.

Kierownik Referatu Zarządzania Kryzysowego zwrócił uwagę, że dziki, pomimo zachowania sprawiającego wrażenie udomowienia i przyzwyczajenia do obecności ludzi, są zwierzętami dzikimi i tak je należy traktować. Działkowcy w przypadku poczucia zagrożenia ze strony dzikich zwierząt, powinni zgłaszać ten fakt do służb dyżurnych Policji, Straży Miejskiej lub Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego gdzie informacja zostanie przekazana do odpowiedniej służby oraz informacyjnie do przedstawiciela Polskiego Związku Łowieckiego.

2
0
oceń tekst 2 głosów 100%

Powiązane artykuły

Czyj jest dzik? Miasta, działkowców, czy kół łowieckich?

01.03.2013 komentarzy 3

Działkowcy rozkładają ręce, miasto pomaga na tyle ile może, a Polski Związek Łowiecki ma swoje procedury. Mowa tu o dzikach, które od ładnych kilku lat...