› bieżące
14:03 / 21.02.2013

Tomasz Lewandowski: Obalamy mit 100 procentowej podwyżki czynszów

Tomasz Lewandowski: Obalamy mit 100 procentowej podwyżki czynszów

fot. Konrad Kosacz

- Wieloletni Program Mieszkaniowy obroni się sam – stwierdził podczas konferencji prasowej wiceprezydent Tomasz Lewandowski. Do dziś wpłynęło ogółem 1517 wniosków dotyczących obniżki czynszu z tytułu niskich dochodów. Z obliczeń ZBK wynika, że średnia podwyżka czynszu w stosunku do lokatorów starających się o ulgi wyniesie 35%, a nie jak mówiono 100%. Skąd nagle tak duża różnica?

Do grudnia ub. roku obowiązywał stary program, w którym stawki bazowe czynszu były ustalone dla różnych grup budynków tj. od 4.14 gr za 1 m kw. do 5.55 gr za 1 m kw. Średnia stawka wyniosła 4. 83 gr. Nowy program mieszkaniowy ujednolicił stawkę bazową czynszu, ustalając ją na maksymalnym poziomie 8, 02 gr za m kw. Podwyżka wynikająca z nowej stawki bazowej nie uwzględnia ulg o które mogą starać się osoby o niskich dochodach. Z obliczeń ZBK wynika, że średnia podwyżka czynszu w stosunku do lokatorów starających się o ulgi wyniesie 35%. Potwierdzeniem na to są wpływy, uzyskane w styczniu, które w porównaniu do grudnia ub. roku, wyniosły 300 tysięcy złotych. Gdyby w całym roku utrzymał się ten poziom, wówczas ZBK uzyskałby 3 mln 600 tysięcy złotych.

Osoby, które złożyły wniosek o wykup mieszkania i płacą czynsz według nowych naliczeń, uzyskają zwrot nadpłaconej kwoty w ciągu 60 dni od podpisania aktu notarialnego – przekonuje wiceprezydent Tomasz Lewandowski.

Ulgi, nie dla wszystkich jednakowe

Miesięcznie od 1400 do 1500 gospodarstw domowych w zasobach ZBK korzysta już z ulg mieszkaniowych, które są ograniczane trzema czynnikami: wysokością dochodów (w gospodarstwie jednoosobowym nie może przekraczać 1398, 56 gr, a w gospodarstwie wieloosobowym 998, 57 gr ). Obecnie zmieniono te kwoty na korzyść lokatorów (w gospodarstwie jednoosobowym nie może przekraczać 1598, 36 gr, zaś w gospodarstwie wieloosobowym 1198, 77 gr na 1 os.) Innym czynnikiem decydującym o przyznaniu ulgi jest powierzchnia lokalu. Nowy program mieszkaniowy zakłada, że ulga mieszkaniowa może zostać zastosowana do tzw. powierzchni normatywnej, a jeśli lokal przekracza tę powierzchnię, najemca za te przekraczający metraż zapłaci 100% czynszu. Trzecim czynnikiem, który decyduje o przyznaniu ulgi, jest posiadanie umowy najmu lokalu.

Spośród rozpatrzonych pozytywnie wniosków 67% zakwalifikowano do 40% ulgi, 13% otrzymało 30% ulgę, a 20% - 20% ulgę.

WEDŁUG NOWEGO PROGRAMU MIESZKANIOWEGO Z ULG MOGĄ SKORZYSTAĆ TYLKO CI, KTÓRZY NIE MAJĄ ZADŁUŻENIA.

Obniżka może być w wysokości 40, 30 i 20%. 40% ulgi można uzyskać, gdy dochód w gospodarstwie jednoosobowym nie przekracza 998, 98 zł brutto, w gospodarstwie wieloosobowym do 679,30 zł brutto na osobę. Tu stawka czynszu wynosi 4,81 zł. 30% ulgi otrzymają ci, których dochód w gospodarstwie jednoosobowym nie przekracza 1198,77 zł brutto, w gospodarstwie wieloosobowym do 799,18 zł brutto. Stawka czynszu dla tej ulgi wynosi 5,61 zł 20% zniżka przysługuje osobom, gdy dochód w gospodarstwie jednoosobowym nie przekracza 1598,36 zł brutto, a w gospodarstwie wieloosobowym do 1.198, 77 zł brutto na 1 osobę. Stawka czynszu to 6,42 zł.

Tylko w styczniu 2013 roku do ZBK wpłynęło kolejnych 485 wniosków, a w pierwszych tygodniach lutego 118.

Informacji na temat przysługujących ulg, możliwości wykupu mieszkania, jego zamiany oraz rozłożenia długu na raty można uzyskać w Dziale Windykacyjno – Czynszowym ZBK lub w Punktach Obsługi Najemców przy ul. Jaśminowej 3-5-7, Malborskiej 32, Kościuszki 48 lub też dzwoniąc na Infolinię: 800 889 787

Zadłużonych wciąż sporo

Obecnie suma zadłużenia lokali komunalnych w mieście to aż 7 mln 700 tysięcy złotych. Do 31 grudnia 2012 do ZBK wpłynęło 513 wniosków o przystąpieniu do programu oddłużeniowego. Do 4 lutego rozpatrzono 505, w tym przekazano do Urzędu Miejskiego 233 sprawy. 11 wnioskodawcom odmówiono przystąpienia do Programu z uwagi na przekroczenie normy dochodowej lub powierzchniowej. Natomiast tysiąc najtrudniejszych spraw ZBK przekazało zewnętrznej firmie- Pomorskiemu Towarzystwu Finansowemu.

Więcej mieszkań idzie na sprzedaż

Na koniec ubiegłego roku zarejestrowano 1434 wnioski, z czego 445 wniosków zakończyła się sprzedażą. A od stycznia 2013 wpłynęło kolejnych 168, z czego 156 osób czeka na podpisanie umów i aktów notarialnych. Pozostałe wnioski będą rozpatrywane na bieżąco. Również dzięki wykupowi mieszkania, najemca zapłaci niższy czynsz.

Lokale socjalne

Podstawowym zadaniem gminy jest zapewnienie mieszkań socjalnych dla osób o niskich dochodach, długotrwale bezrobotnych. Dla miasta takiego jak Elbląg, gdzie ogółem jest 8 tys mieszkań komunalnych, ma zostać wydzielonych 4 tysiące takich lokali (czyli połowa). Wynika to z naszej polityki mieszkaniowej – wyjaśniał Tomasz Lewandowski. Przekształcając lokale komunalne o niskim standardzie w lokale socjalne, chronimy osoby o najniższych dochodach. Obecnie w mieście jest 600 mieszkań socjalnych.

5
5
oceń tekst 10 głosów 50%