› polityka
09:43 / 27.08.2015

Transmitujemy nadzwyczajną sesję Rady Miasta na żywo od 11:00

Transmitujemy nadzwyczajną sesję Rady Miasta na żywo od 11:00

Dzisiaj okaże się, jak zostaną rozpatrzone i zaopiniowane uchwały Rady Miejskiej w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zaciągnięcia kredytu, które są kolejnym krokiem do rosnącego zadłużenia miasta. Tym samym zmieniona ma zostać Wieloletnia Prognoza Finansowa Elbląga.

Z pozostałych uchwał, którymi zajmą się radni, są: 
- określenie zadań miasta finansowanych w 2015 roku ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
- utworzenia na terenie miasta Elbląg odrębnych obwodów głosowania w szpitalach i areszcie śledczym dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.
- zmiany w Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej, - zmiany członków komisji stałych Rady Miejskiej,
- dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

Wszystkich czytelników, którzy nie mogą osobiście pojawić się na obradach sesji Rady Miasta, zachęcamy do oglądania naszej relacji live od godziny 11:00

 

 

3
1
oceń tekst 4 głosów 75%