› bieżące
14:56 / 07.09.2015

„TUMAK – 15” – współpraca cywilno – wojskowa

„TUMAK – 15” – współpraca cywilno – wojskowa

fot. nadesłane

Ćwiczenie taktyczne z wojskami, to nie tylko desanty, forsowania przeszkód wodnych, obrona, natarcie czy strzelania bojowe.

W tle działań bojowych, Dowództwo dywizji i jednostek ćwiczących, poprzez wyspecjalizowane, etatowe komórki współpracy cywilno – wojskowej CIMIC, realizują zadania i rozwiązują realne problemy, związane ze współpracą z lokalnymi władzami, Układem Niemilitarnym, mieszkańcami czy mniejszościami narodowymi na terenach, gdzie aktualnie wykonują zadania czy stacjonują nasze wojska. Współpraca z organizacjami humanitarnymi w zakresie organizacji pomocy humanitarnej, przygotowania, zabezpieczenia i osłony konwojów z żywnością czy wsparciem medycznym, pomoc lokalnej władzy w utrzymaniu porządku publicznego, przeciwdziałanie i zwalczanie skutków działania Grup Dywersyjno – Rozpoznawczych, to problemy, których rozwiązanie spoczywa na barkach Dowódców i oficerów komórek CIMIC.

7 września, o godz. 10. 00, w jednej z miejscowości na terenie działania 1 Brygady Pancernej, doszło do manifestacji mniejszości narodowej pochodzenia Mondyjskiego, wrogo nastawionej do naszych wojsk. W trakcie protestu, rozrzucano materiały propagandowe, nawołujące żołnierzy do dezercji i powrotu do swoich domów. Manifestację zabezpieczały miejscowe siły porządkowe oraz wydzielone siły 1 Brygady. Do działań i negocjacji przystąpili oficerowie CIMIC oraz BEWP (Brygadowy Element Wsparcia Psychologicznego). Wzmocniono ochronę Stanowiska Dowodzenia. Nawiązano współpracę z PCZK (Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego) oraz Policją Państwową w celu uspokojenia nastrojów i zakończenia manifestacji.

To jeden z epizodów, który realizują ćwiczące wojska. Często tak samo ważny i jednocześnie trudny do rozwiązania jak działania bojowe.

Tekst: mjr Zbigniew Tuszyński
Foto: st. chor. Sławomir Tessar.

2
0
oceń tekst 2 głosów 100%

Zdjęcia ilość zdjęć 10