› dzieci i rodzina
12:53 / 31.10.2017

Tylko do dzisiaj wnioski z programu Rodzina 500 plus z wyrównaniem

Tylko do dzisiaj wnioski z programu Rodzina 500 plus z wyrównaniem

1 października ruszył nowy okres świadczeniowy w ramach rządowego programu Rodzina 500 plus. Przyjmowanie wniosków rozpoczęło się już dwa miesiące temu. Cały czas można dołączyć do programu, ale aby dostać wyrównanie za świadczenie należy złożyć wniosek najpóźniej dzisiaj.

Program Rodzina 500 plus to 500 zł miesięcznie na drugie i kolejne dziecko niezależnie od dochodu. Rodziny o niskich dochodach otrzymają wsparcie także dla pierwszego lub jedynego dziecka przy spełnieniu kryterium przeciętnego miesięcznego dochodu 800 zł netto lub 1200 zł w przypadku wychowywania w rodzinie dziecka niepełnosprawnego. To nawet 6 000 zł netto rocznego wsparcia dla dziecka. Świadczenie wychowawcze w ramach Programu Rodzina 500 plus mogą otrzymać rodzice oraz opiekunowie dzieci do 18. roku życia. Rodzina z dwojgiem niepełnoletnich dzieci będzie mogła otrzymać 500 zł na drugie i kolejne dziecko niezależnie od dochodu. W przypadku rodzin z dochodem poniżej 800 zł netto na osobę wsparcie otrzyma rodzina także na pierwsze lub jedyne dziecko w wieku do ukończenia 18 roku życia.

Wartym przypomnienia jest fakt, iż od 1 kwietnia 2016 r. wniosek o świadczenie z programu "Rodzina 500 plus" można złożyć przez Internet za pośrednictwem:

Informacje na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Elblagu:

Wnioski i załączniki do pobrania

0
0
oceń tekst 0 głosów 0%