› bieżące
14:37 / 13.06.2017

Uczestnicy projektu „Akcja Aktywizacja - YEI" zdobywają doświadczenie zawodowe

Uczestnicy projektu „Akcja Aktywizacja - YEI

fot. nadesłane

Uczestnicy projektu „Akcja Aktywizacja – YEI" realizowanego przez Młodzieżowe Centrum Kariery OHP w Pasłęku będącego w strukturach Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Elblągu, realizują trzymiesięczne staże zawodowe u lokalnych pracodawców. Staże to ostatni etap zamykający projekt, w którym młodzi ludzie mogą swoje umiejętności nabyte podczas kursów zawodowych sprawdzić u pracodawców.


Dla wielu z nich to pierwsze kroki na rynku pracy, a także zetknięcie się ze środowiskiem zawodowym. Uczestnicy projektu odbywają staże w zakładach pracy na terenie Elbląga i Ostródy w branży m.in.: handlowej, magazynowej, spawalniczej, gastronomicznej, usługowej. Beneficjenci mają zapewnione stypendium szkoleniowe, stypendium stażowe, a także dofinansowanie do kosztów dojazdu na miejsce szkolenia, stażu. Głównym celem projektu „Akcja Aktywizacja – YEI" jest podniesienie szans na zatrudnienie młodych osób w wieku 18 – 24 lata, którzy ze względu na brak lub zbyt niskie kwalifikacje zawodowe mają trudności w uzyskaniu zatrudnienia. Wcześniej uczestnicy skorzystali ze wsparcia doradcy zawodowego, który indywidualnie pomógł młodym ludziom w wyborze kierunku kształcenia w postaci kursów zgodnie z predyspozycjami zawodowym i zapotrzebowaniem lokalnych pracodawców. Beneficjenci skorzystali także z pośrednictwa pracy, wsparcia psychologicznego, a także odbyli kurs prawa jazdy kat. B. W trakcie projektu przeszli także metamorfozę, tj. usługę fryzjersko – kosmetyczną oraz indywidualny dobór strojów pod okiem wizażystów przez co każdy z młodych ludzi podniósł swoją samoocenę. Poprzez udział w projekcie młodzież zwiększa swoje szanse na zatrudnienie i odnajduje się na rynku pracy.

0
0
oceń tekst 0 głosów 0%