› bieżące
13:44 / 08.11.2013

Udział klasy akademickiej w spotkaniu pt. "Polska w Europie – współczesny patriotyzm"

Udział klasy akademickiej w spotkaniu pt.

fot. nadesłane

Klasa akademicka „Menedżer zarządzania bezpieczeństwem publicznym” Technikum Ekonomicznego przy ZSEiO powstała w ramach porozumienia z Instytutem Ekonomicznym PWSZ w Elblągu. W ramach współpracy poznajemy specyfikę studiów, uczestniczymy w konferencjach, wykładach a także uroczystościach.

7 listopada br. mieliśmy zaszczyt uczestniczyć w spotkaniu z okazji 95. Rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę zorganizowanym przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Elblągu. Moderatorem spotkania był dr Edward Jaremczuk, z którym między innymi mamy zajęcia w pierwszym semestrze.

W nastrój uroczystości wprowadził nas Akademicki Chóru PWSZ w Elblągu. Mieliśmy także okazję wysłuchania prezentacji dra Krzysztof Sidorkiewicza o współczesnym wymiarze patriotyzmu, a także zapoznaliśmy się z przedstawioną przez doktora analizą postrzeganie patriotyzmu przez młodzież na podstawie przeprowadzonej ankiety. My także zgadzamy się z wypowiedziami respondentów, którzy akcentowali szacunek do ojczyzny, tradycji, języka, więzi obywatela z narodem czy pamięć o świętach narodowych i uczestniczenie w życiu publicznym. Nasza obecność na uroczystości obchodów Święta Niepodległości jest tego potwierdzeniem. O europejskiej inicjatywie prawodawczej, dającej obywatelom UE możliwość wpływania i sugerowania zmian w prawie unijnym mówił dr hab. Piotr Uziębło. Na zakończenie spotkania wystąpili studenci PWSZ, którzy zaprezentowali program Erasmus. Podkreślali oni w swoim wystąpieniu, że będąc uczestnikiem Programu Erasmus, są dumni z tego, że są Polakami.

Po zakończeniu prezentacji głos zabrał pan Jerzy Szewczyński, żołnierz AK, który poprosił młodzież, by szanowała ludzi starszych, Ojczyznę, która daje życie, naukę i chleb. Dla nas była to cenna nauka patriotyzmu, a także skłoniła nas do refleksji.

tekst: klasa akademicka TE przy ZSEiO

2
0
oceń tekst 2 głosów 100%