› bieżące
13:58 / 28.03.2014

Udział wykładowców PWSZ w Elblągu w Międzynarodowej Konferencji Naukowej w Bielsku-Białej

Udział wykładowców PWSZ w Elblągu w Międzynarodowej Konferencji Naukowej w Bielsku-Białej

fot. nadesłane

Czterech wykładowców z Instytutu Pedagogiczno-Językowego PWSZ w Elblągu reprezentowało Uczelnię na II Międzynarodowej Konferencji Naukowej na temat Nauczyciel i uczeń we współczesnej przestrzeni edukacyjnej. Profilaktyka, diagnoza i terapia.

Konferencja odbyła się w Bielsku-Białej w dniach 27-28. 03.2014r.

Dr Alina Chyczewska przedstawiła referat nt.: Interpretacja dzieł sztuki wizualnej a projekcyjne testy psychologiczne-propozycje diagnostyczne.

Dr Iwona Kijowska mówiła na temat: Roli terapeuty pedagogicznego z perspektywy studentów edukacji wczesnoszkolnej z terapią pedagogiczną.

Mgr Lidia Kęska przedstawiła referat nt.: Terapeutyczna rola działań muzycznych na etapie wczesnej edukacji.

Dr Irena Sorokosz wygłosiła referat pod tytułem: Umiejscowienie poczucia kontroli uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się.

Podczas dyskusji i rozmów wymieniano doświadczenia badawczo-naukowe z przedstawicielami różnych uczelni wyższych.

1
0
oceń tekst 1 głosów 100%