› biznes
01:13 / 12.09.2019

Ulga termoizolacyjna w PIT 2020

Ulga termoizolacyjna w PIT 2020

W 2019 roku ustawodawca postanowił wprowadzić nową preferencję podatkową, która swoim działaniem ma wspierać przedsięwzięcia termoizolacyjne. Chodzi o przyznanie odpowiedniej ulgi na gruncie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Jak prawidłowo skorzysta z ulgi termomodernizacyjnej i jak rozliczyć ją w PIT online?

Jak działa ulga termoizolacyjna?

Zwolnienia na tak zwaną ulgę termoizolacyjną, weszły w życie już 1 stycznia 2019 roku. Odliczenie jest skierowane do podatników opodatkowujących swoje dochody według skali podatkowej na zasadach ogólnych lub według jednolitej stawki podatku 19% oraz opłacający ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.

Polega ona na możliwości odliczenia wydanych na przedsięwzięcie termomodernizacyjne wydatków od obliczenia podatku, na przykład przy przygotowywaniu PIT online 2020. Oznacza to w uproszczeniu, że podatnik musi zapłacić za zmiany, a następnie będzie to mógł "odliczyć od podatku" w swoim PIT online. Ustawodawca przewidział jednak, że kwoty wymagane na termomodernizacje mogą być duże, dlatego umożliwił rozłożenie ich na części. Całe przedsięwzięcie nie powinno trwać jednak dłużej niż 3 kolejne lata, licząc od roku podatkowego w którym poniesiono pierwszy wydatek.

Warunki podmiotowe – właściciel

Odnosi się do przedsięwzięć dotyczących budynków jednorodzinnych i może zostać wykorzystana na wydatki poniesione przez ich właściciela lub współwłaściciela. W związku z tym, niestety posiadacze budynków nie będą mogli wykorzystać powyższej pomocy.

Uwaga: odpowiednia instalacja termomodernizacyjna może zostać zamontowana poza tym budynkiem, na przykład na sąsiadujących zabudowaniach - na przykład panele fotowoltaiczne na sąsiadującym budynku gospodarczym – jeżeli nie ma możliwości technicznych zamontowania ich na budynku jednorodzinnym. Ważne jednak, aby swoim działaniem służyły budynkowi jednorodzinnemu.

Zakres przedmiotowy - warunki dla budynków

Ulga termomodernizacyjna została skierowana wyłącznie do właścicieli budynków jednorodzinnych. Warto przybliżyć, że przez budynek taki należy rozumieć wolnostojący budynek lub budynek w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, jednak pod określonymi warunkami, tzn.:

  • zaspokaja on potrzeby mieszkaniowe;
  • stanowi konstrukcyjnie samodzielną całość;
  • dopuszcza się w nim wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30 % powierzchni całkowitej budynku.

Spełnienie warunków statusu budynku mieszkalnego jednorodzinnego, musi być spełnione najpóźniej na dzień dokonywania odliczenia. Oznacza to, że z założenia można z ulgi skorzystać na budynek, który wcześniej służył do celów komercyjnych, ale po odpowiednim zmianie sposobu użytkowania obiektu budowlanego.

Ulga termomodernizacyjna została skierowana do inwestycji przeprowadzanych na budynkach ukończonych, co w uproszczeniu oznacza, że nie można z niej skorzystać w przypadku budynków znajdujących się w trakcie budowy. Warto jednak pamiętać, że spełnienie warunków, powinno mieć miejsce najpóźniej w momencie dokonywania odliczenia (nie wydatku).

0
0
oceń tekst 0 głosów 0%