› bieżące
09:29 / 05.12.2016

Ulica Rybacka: były drzewa, nie ma drzew

Ulica Rybacka: były drzewa, nie ma drzew

fot. Marcin Mongiałło

Jakiś czas temu zostały wycięte drzewa rosnące przy ulicy Rybackiej. Z wnioskiem do Miejskiego Konserwatora Zabytków o przeprowadzenie wycinki wystąpił Departament Zarządu Dróg Urzędu Miejskiego w Elblągu.

Uzasadnieniem był fakt, że drzewa kolidowały z planami przebudowy wyżej wymienionej ulicy. Dodatkowym argumentem przemawiającym za wycinką miała być kolizja energetyczna związana z budową. Usuwając ją, ścięto drzewa. Warto w tym miejscu nadmienić, że po jej drugiej stronie realizowana jest inwestycja znanego elbląskiego dewelopera, który buduje tam ciąg kamienic. To właśnie jego pracownicy, w porozumieniu z Urzędem Miejskim w Elblągu, dokonali wycinki.

W przyszłym roku nie planuje się przeprowadzania prac modernizacyjnych związanych z ulicą Rybacką. W budżecie miasta na 2017 rok nie przewidziano środków finansowych na ten cel. Uzasadnieniem takiego działania ma być fakt, że w ciągu tej ulicy trwa budowa kamienic, w związku z czym porusza się po niej także ciężki sprzęt budowlany. Przewiduje się, że położenie nowej nawierzchni, jak również chodników będzie realizowane po oddaniu kamienic do użytku.

 

1
0
oceń tekst 1 głosów 100%

Zdjęcia ilość zdjęć 4