12:33 / 20.03.2014

Unijne środki na inwestycje melioracyjne

Unijne środki na inwestycje melioracyjne

W wyniku jedenastego już naboru wniosków o dofinansowanie zadań z zakresu gospodarowania rolniczymi zasobami wodnymi kolejne pięć projektów otrzyma dotację z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Wartość inwestycji zatwierdzonych przez zarząd województwa szacuje się na niemal 58 mln zł.


Cztery z przedsięwzięć realizować będzie Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Olsztynie. Prace melioracyjne będą polegały na odtworzeniu i kształtowaniu koryt następujących rzek: Struga Lejkowska w gminie Wielbark (koszt inwestycji - 8,5 mln zł), Kierwiny w gminie Kiwity i Lidzbark Warmiński (16,5 mln zł), Dymer w gminie Biskupiec (16 mln zł) i Stare Koryto Węgorapy w gminie Banie Mazurskie (7 mln zł).

Remontu doczeka się również prawy wał rzeki Nogat w gminie Elbląg. Projekt o wartości 9 mln zł realizował będzie Żuławski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Elblągu. Podwyższenie i wzmocnienie korony wału oraz doszczelnienie korpusu i skarp ma na celu zabezpieczenie Żuław przed powodziami.

Biuro Prasowe
Urząd Marszałkowski w Olsztynie

 

2
0
oceń tekst 2 głosów 100%