› bieżące
12:53 / 13.12.2013

Uwaga! Dzikie zwierzęta

Uwaga! Dzikie zwierzęta

fot. nadesłane

Gdzie przekazać rannego ptaka? Kogo powinien powiadomić mieszkaniec, kiedy zobaczy rannego lisa lub sarnę? Jak ograniczyć wizyty dzików na naszych osiedlach? Na te pytania próbowali odpowiedzieć goście zaproszeni przez Departament Bezpieczeństwa, Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Informacji Niejawnych.

Komu zgłaszać?

Policja, Straż Miejska, Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego, Schronisko dla zwierząt przyjmą zgłoszenie lub pomogą ustalić do kogo należy się w danym przypadku zgłosić. Służby mundurowe w przypadkach zagrożenia życia lub zdrowia ludzi podejmą interwencję. W zależności od potrzeb, służby mogą się zwrócić jeszcze o pomoc do kół łowieckich, czy lekarzy weterynarii. Co istotne, w przypadku rannych ptaków można przekazywać je do Schroniska dla bezdomnych zwierząt, ponieważ ta instytucja ma podpisaną umowę z Miastem na udzielanie takiej pomocy.

Problemem są dziki

Największym problemem dla mieszkańców, działkowców, a nawet szkół są dziki, które coraz śmielej podchodzą do skupisk ludzi szukając łatwego pożywienia. Wśród najważniejszych pomysłów zmierzających do zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom znalazły się m.in. kontrolowany odstrzał dzików tak, by zmniejszyć ich populację, akcja ulotkowa i informacyjna w mediach dotycząca zagrożenia ze strony dzików i zakazu ich dokarmiania, ustawienie kolejnej odłowni w okolicy osiedla Nad Jarem i przewożenie złapanych w nią dzików głęboko do lasu. Przeszkolenie wybranych przedstawicieli służb mundurowych i Schroniska dla zwierząt z obsługi tzw. broni Palmera, która pozwala bezpiecznie obezwładnić zwierzę, wzmacnianie ogrodzeń wokół poszczególnych terenów, regularne stosowanie na wybranych obszarach specjalnych płynów, które odstraszają dziki.

Powinniśmy mieć świadomość, że rozbudowując nasze osiedla wkraczamy na tereny zamieszkałe przez zwierzęta, nie odwrotnie. Musimy jednak reagować, kiedy istnieje zagrożenie ze strony dzikich zwierząt. Niestety, nie ma w prawie precyzyjnych regulacji, kto powinien za takie akcje odpowiadać i czyje są to kompetencje. Dlatego spotykamy się tu i będziemy spotykać żeby w naszym mieście wypracować procedury postępowania w takich przypadkach – mówił dyrektor Departamentu Ryszard Sorokosz.

W spotkaniu uczestniczyli m.in. przedstawiciele Urzędu Miejskiego, Policji, Straży Miejskiej, Lasów Państwowych, Kół Łowieckich, Schroniska dla zwierząt, działkowców i spółdzielni mieszkaniowych.

Monika Borzdyńska, Rzecznik prasowy w Biurze Prezydenta Miasta

2
5
oceń tekst 7 głosów 29%