› biznes
12:52 / 06.03.2013

Uwaga, przedsiębiorcy! Zmiana ustawy o odpadach

Uwaga, przedsiębiorcy! Zmiana ustawy o odpadach

Departament Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska informuje, że 23 stycznia br. weszła w życie ustawa z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2013 r. poz.21), która zastąpiła obowiązującą dotychczas ustawę (z dn. 27.04.2001 r.). Nowa ustawa wprowadziła wiele ważnych zmian dla przedsiębiorców.

Z dniem 23.01.2013 r. wygasły decyzje zatwierdzające programy gospodarki odpadami niebezpiecznymi wydane na podstawie przepisów dotychczasowych.

Z dniem 23.01.2013 r. straciły ważność Informacje o wytwarzanych odpadach i o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami, złożone na podstawie przepisów dotychczasowych.

Ustawa nie nakłada obowiązku uzyskiwania decyzji zatwierdzających program gospodarki odpadami niebezpiecznymi przez firmy wytwarzające od 0,10 Mg do 1,00 Mg odpadów niebezpiecznych oraz składania informacji o wytwarzanych odpadach i sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami przez firmy wytwarzające do 0,10 Mg odpadów niebezpiecznych. Informując o powyższych zmianach prosimy o nie składanie wniosków i informacji w powyższych sprawach.

Zachęcamy przedsiębiorców do zapoznania się z nową ustawą.

Urząd Miejski w Elblągu

1
0
oceń tekst 1 głosów 100%