› bieżące
09:05 / 11.06.2019

Uważaj, gdy wjeżdżasz samochodem do obwodu kaliningradzkiego

Uważaj, gdy wjeżdżasz samochodem do obwodu kaliningradzkiego

fot. WMOSG

Według przedstawicieli Kaliningradzkiego Obwodowego Urzędu Celnego wciąż zdarzają się przypadki łamania przepisów dotyczących czasowego wwozu pojazdów do Rosji.

Zgodnie z rosyjskim prawem obcokrajowiec ma prawo wjechać samochodem, zarejestrowanym w innym niż Rosja państwie, na teren Federacji Rosyjskiej i użytkować go w czasie swego pobytu. Trzeba jednak pamiętać:

- po zakończonym pobycie obcokrajowiec opuszcza Rosję tym samochodem; 

- pojazd nie może znajdować się na terenie Rosji dłużej niż 1 rok;

- z samochodu korzystać może jedynie osoba, która zgłosiła jego wwóz, nie wolno pojazdu nikomu udostępniać;

- jeżeli pojazd ma pozostać na terenie Federacji Rosyjskiej należy bezzwłocznie powiadomić o tym Federalną Służbę Celną;

Za naruszenie zasad czasowego wwozu pojazdów i sprzedaż na terenie Rosji samochodu wwiezionego czasowo, grożą kary. Jest to grzywna, która może wynieść nawet równowartość wwiezionego samochodu a także utrata tego pojazdu.

Ryszard Chudy, Warmińsko-Mazurski Urząd Celno-Skarbowy

0
0
oceń tekst 0 głosów 0%