› inwestycje miejskie
08:22 / 09.07.2012

W dawnej bursie powstanie ponad 70 mieszkań komunalnych

W dawnej bursie powstanie ponad 70 mieszkań komunalnych

fot. Konrad Kosacz

Jeszcze w tym roku rozpocznie się przebudowa dawnej bursy szkolnej przy ul. Obrońców Pokoju 40, na budynek mieszkalny wielorodzinny. Łącznie powstanie w nim  71 mieszkań komunalnych. To o 11 lokali więcej niż  pierwotnie zakładano. Różnica wynika z dużego zapotrzebowania na mieszkania komunalne, ze względu na prowadzone w mieście rozbiórki przestarzałych budynków wielorodzinnych.

Przy ul. Obrońców Pokoju, na terenie nieistniejącej od lat bursy szkolnej, miasto planuje utworzyć kompleks mieszkalnych budynków komunalnych. W pierwszym etapie dojdzie do przebudowy i nadbudowy budynku po byłej bursie. W kolejnych etapach planowana jest budowa nowych budynków komunalnych w rejonie ulic Obrońców Pokoju i Wiejskiej. Po wyburzeniu części starej zabudowy mieszkalnej, w sąsiedztwie przebudowanego budynku, powstać mają kolejne wielokondygnacyjne obiekty mieszkalne z pełnostandardowymi mieszkaniami komunalnymi.

Jeszcze w tym roku rozpocznie się przebudowa i adaptacja dawnego budynku bursy na mieszkania komunalne. Obiekt składa się z czterech zróżnicowanych wysokościowo części. Zakres prac obejmować będzie przebudowę z nadbudową części dwukondygnacyjnej istniejącego obiektu, do wysokości części czterokondygnacyjnej, przebudowę części czterokondygnacyjnej obiektu, rozbiórki dwóch części jednokondygnacyjnych obiektu, budowę podjazdu dla osób niepełnosprawnych, zagospodarowanie terenu, obejmującego m.in. oświetlenie terenu, dojazd, parking, małą architekturę użytkową (plac zabaw, trzepak, śmietniki, kosze na śmieci), zieleń.

Gotowy jest już dokumentacja projektowo-kosztorysowa tej inwestycji, którą przygotowała firma IKA Projekt z Olsztyna. Projekt zakładał pierwotnie pozyskanie około 60 pełnostandardowych mieszkań komunalnych. Jednak w związku z aktualnie prowadzonymi robotami rozbiórkowymi budynków na terenie Elbląga, dokonano dodatkowej oceny rzeczywistego zapotrzebowania na lokale mieszkalne, z uwzględnieniem struktury mieszkań. Stwierdzono zwiększone zapotrzebowanie na mieszkania komunalne, które zostaną zaoferowane lokatorom budynków wyburzanych.

Projektant dokonał więc zmian w opracowanym projekcie koncepcyjnym, w wyniku czego powstanie większa liczba lokali mieszkalnych, niż pierwotnie zakładano. W budynku powstanie łącznie 71 mieszkań: 27 mieszkań jednopokojowych, 43 mieszkania dwupokojowe i jedno mieszkanie trzypokojowe w tym dwa mieszkania przeznaczone dla osób niepełnosprawnych, poruszających się na wózku inwalidzkim.

Po zrealizowaniu inwestycji w budynku zamieszkają rodziny z budynków przeznaczonych do rozbiórki oraz osoby zajmujące lokale komunalne o obniżonym standardzie, które są zainteresowane poprawą warunków mieszkaniowych. Odzyskiwane w ten sposób lokale, o niższych kosztach utrzymania, będą następnie wskazywane osobom, wobec których orzeczono eksmisję z prawem do otrzymania lokalu socjalnego oraz rodzinom umieszczonym na liście przydziału mieszkań.

W tegorocznym budżecie miasta, na inwestycję przy ul. Obrońców Pokoju 40 zarezerwowano 6,1 mln zł.

4
0
oceń tekst 4 głosów 100%

Powiązane artykuły

Wkrótce ruszy przebudowa bursy na mieszkania komunalne

14.08.2012

Jeżeli wszystko ułoży się zgodnie z harmonogramem, jesienią ruszyć powinna przebudowa dawnej bursy szkolnej przy ul. Obrońców Pokoju 40 na budynek...

Elbląskie firmy budowlane przegrały przetarg na budowę mieszkań komunalnych dla miasta

03.12.2012 komentarzy 3

Cztery miesiące zajęło miastu wyłanianie wykonawcy, który zajmie się przebudową byłej bursy szkolnej przy ul. Obrońców Pokoju na budynek...

Zdjęcia ilość zdjęć 7