› dzieci i rodzina
15:55 / 13.09.2012

W którym świecie żyje Twoje dziecko? Trwa kampania społeczna

W którym świecie żyje Twoje dziecko? Trwa kampania społeczna

Problemy z koncentracją, senność, gorsze wyniki w nauce, zaniedbywanie obowiązków, pogorszenie relacji ze znajomymi, rezygnacja z dawnych zainteresowań na rzecz internetu - mogą to być poważne oznaki, że dziecko przestaje kontrolować czas spędzany w sieci.

Początek roku szkolnego to doskonała okazja, by baczniej przyjrzeć się dzieciom i młodzieży szkolnej, która to z roku na rok coraz więcej czasu spędza przed komputerem. Niedawno ruszyła kampania społeczna pn. "W którym świecie żyjesz?" poświęcona problemowi nadmiernego korzystania z komputera i Internetu przez najmłodszych jego użytkowników.
 
Twórcy kampanii podkreślają, że nadmierne korzystanie z Internetu staje się poważnym problemem społecznym. Obecnie z Internetu przynajmniej raz w tygodniu korzysta w Polsce 98 proc. dzieci w wieku 9-16 lat. Większość z nich zagląda do sieci codziennie lub prawie codziennie. 
 
- Z ostatniego badania EU Kids Online przeprowadzonego wśród dzieci z 25 państw Europy wynika, że niedojadanie lub niedosypianie z powodu surfowania po sieci deklaruje prawie 20 proc. polskich nastolatków. Ponad 30 proc. z nich odczuwa dyskomfort, kiedy nie ma dostępu do sieci, a 35 proc. przyznaje, że Internet ma niekorzystny wpływ na ich relacje z rodziną lub przyjaciółmi.
 
Psychologowie od kilku lat wskazują na uzależnienie od silnych emocji, jakie niesie Internet, w tym przede wszystkim od tempa, w jakim toczą się gry komputerowe i towarzyszącej im adrenaliny.
 
Akcja adresowana jest zarówno do dorosłych, jak i do dzieci i młodzieży. Główny przekaz kampanii: "Ci, którzy żyją w wirtualnym świecie, tracą prawdziwe życie" ma zwracać uwagę na problem nadmiernego korzystania z sieci, prowadzący do oderwania młodych ludzi od innych form aktywności realizowanych poza Internetem. Przekazy medialne adresowane do dzieci puentowane są pytaniem: "W którym świecie żyjesz?", natomiast reklamy adresowane do dorosłych: "W którym świecie żyje twoje dziecko?". 
 
 
W kampanii akcentowana jest rola rodziców, polegająca przede wszystkim na ustalaniu z dzieckiem i egzekwowaniu reguł korzystania z sieci, dotyczących m.in. form aktywności podejmowanych przez dziecko w Internecie oraz czasu spędzanego w sieci. 
 
W kampanii wykorzystano reklamy telewizyjne przygotowane przez partnerską organizację niemiecką klicksafe. Reklama radiowa i prasowa zostały opracowane przez PCPSI. Przekazy kampanii mają na celu również promocję bezpłatnego telefonu zaufania Helpline.org.pl, gdzie pod numerem 800 100 100 dzieci, młodzież oraz ich opiekunowie mogą zwrócić się po pomoc w przypadkach zagrożeń internetowych, w tym także zaobserwowania symptomów nadużywania Internetu. 
 
W ramach kampanii przygotowana została także publikacja "Nadmierne korzystanie z komputera i Internetu przez dzieci i młodzież", w której poruszone zostały kwestie praktyczne i teoretyczne związane z zagadnieniem nadużywania sieci przez dzieci i młodzież.
 
Reklamy telewizyjne opracowane w ramach kampanii będą emitowane w stacjach: TVN, TVP1, TVP 2, TVP POLONIA, TVP INFO, TVP KULTURA oraz iTVP-HD.   
 
Kampania "W którym świecie żyjesz?" realizowana jest przez Polskie Centrum Programu Safer Internet (PCPSI), w skład którego wchodzą Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa (NASK) - instytut badawczy oraz Fundacja Dzieci Niczyje. Została ona przygotowana w ramach programu Komisji Europejskiej Safer Internet, we współpracy z niemieckim projektem klicksafe. Głównym partnerem akcji jest Fundacja Orange.
3
0
oceń tekst 3 głosów 100%