› inwestycje drogowe
11:55 / 24.08.2012

W kwietniu 2013 r. zakończy się budowa mostów na rzece Elbląg

W kwietniu 2013 r. zakończy się budowa mostów na rzece Elbląg

fot. Konrad Kosacz

Na połowę października zapowiadane jest otwarcie dla ruchu pieszego mostu zwodzonego na rzece Elbląg, wzdłuż ulic Studziennej i Orlej. Zakończenie wszystkich prac przy obu przebudowywanych mostach i nabrzeżu, zaplanowano dopiero na ...kwiecień przyszłego roku.

Te informacje to efekt spotkań, w których uczestniczyli wiceprezydent Elbląga Adam Witek, z-ca Dyrektora ds. inwestycji w Departamencie Rozwoju, Inwestycji i Dróg UM w Elblągu, Projektant, Inżynier Kontraktu, przedstawiciele firmy Warbud (Wykonawca). Ustalono, że po oddaniu do ruchu pieszego pierwszego mostu, roboty budowlane będą kontynuowane, ale w taki sposób, by piesi mogli swobodnie przechodzić na drugą stronę rzeki, choć wykonawca uprzedza, ze mogą wystąpić chwilowe przerwy wynikające z procedur technicznych.

- Opóźnienie w wykonaniu mostów spowodowane było trudnościami w ich posadowieniu w nurcie rzeki, mieliśmy też do rozwiązania sprawę prawidłowej ilości balastu klap zwodzonych Mostu Dolnego (w ciągu ul. Studziennej i Orlej) – mówi Elżbieta Gieda, z-ca Dyrektora ds. inwestycji w Departamencie Rozwoju, Inwestycji i Dróg UM w Elblągu. - Problemy te zostały rozwiązane, zakończyliśmy również skomplikowaną procedurę uzyskania pozwolenia wodno-prawnego na przewiert pod dnem rzeki. Od 27 sierpnia wznowione zostaną prace nad balastowaniem mostu, a  ich zakończenie planowane jest w połowie września. Następnie wykonane zostaną roboty wykończeniowe i próby niezbędne do bezpiecznego przekazania do użytkowania mostu dla ruchu pieszego. Otwarcie mostu nastąpi  w połowie października tego roku

Ważna informacja dla żeglarzy - po złożeniu klap zwodzonych mostu do balastowania Most Dolny nie będzie podnoszony od 27 sierpnia do 17 września. Nie będzie zatem możliwa żegluga w tym rejonie.

Przypomnijmy: budowa dwóch mostów, współfinansowana przez Unię Europejską, rozpoczęła się w październiku 2010 roku. Po demontażu dwóch starych konstrukcji rozpoczęły się roboty budowlane, w trakcie których wystąpiły utrudnienia opóźniające wykonanie mostów w zaplanowanym terminie. Były to, m.in.: zmiana posadowienia nowych filarów mostu wynikająca z konieczności ominięcia konstrukcji starego mostu zalegającej na dnie rzeki oraz zmiana posadowienia przyczółka mostu niezbędna do zapewnienia jego właściwej nośności. Nie można było tego przewidzieć wcześniej, przed rozpoczęciem robót, ponieważ o tym, ze wprowadzenie tych zmian jest niezbędne, wykonawcy przekonali się po rozebraniu starych mostów. Zmiany konstrukcyjne spowodowały również konieczność wprowadzenia zmian formalnych, choćby uzyskania skomplikowanego pozwolenia wodno-prawnego.

Mosty przebudowywane są w ramach projektu pn. „Modernizacja i rozbudowa infrastruktury Portu Morskiego w Elblągu (w obrębie Starego Miasta)”. Inwestycja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Spójności.

1
0
oceń tekst 1 głosów 100%

Powiązane artykuły

Pierwszy z mostów na rzece Elbląg będzie otwarty w lipcu

19.06.2012 komentarzy 16

Temat przebudowy kładek na rzece Elbląg to materiał na dobrą książkę. Trwający niemal rok przetarg na wykonawcę robót, rezygnacja z pontonowej...

Most wzdłuż Studziennej otwarty dla pieszych. Zawodzie w końcu odzyskało połączenie ze starówką

31.10.2012

Dwa lata od rozpoczęciu prac budowlanych, wczoraj wieczorem udostępniony dla ruchu pieszego został pierwszy z przebudowywanych mostów zwodzonych na rzece...

Zdjęcia ilość zdjęć 6