› zagrożenia i utrudnienia
07:40 / 14.10.2020

W Żabce przekąska z pestycydem. Sanepid ostrzega

 W Żabce przekąska z pestycydem. Sanepid ostrzega

Partia rodzynek pochodzących z Chile może stanowić zagrożenie dla zdrowia konsumentów ze względu na stwierdzony poziom pozostałości pestycydu - iprodionu. Rodzynki te zostały wykorzystane do produkcji dwóch partii Mieszanki Studenckiej, sprzedawanej w Żabce.

Na podstawie informacji przekazanych przez Niemcy do Systemu Wczesnego Ostrzegania o Niebezpiecznej Żywności i Paszach (RASFF) ustalono, że partia rodzynek pochodzących z Chile może stanowić zagrożenie dla zdrowia konsumentów ze względu na stwierdzony poziom pozostałości pestycydu - iprodionu. Rodzynki te zostały wykorzystane do produkcji dwóch partii Mieszanki Studenckiej.

Szczegóły dotyczące produktu:

 

Produkt

Dystrybutor

Numer partii

Termin przydatności do spożycia

MIESZANKA STUDENCKA HAPS 30G

Żabka Polska sp. z o.o.

20000891

18.10.2020

20001326

06.12.2020


 Działania podjęte przez przedsiębiorców i organy urzędowej kontroli:

Żabka Polska sp. z o.o. podjęła działania mające na celu wstrzymania sprzedaży omawianego produktu. W związku tym firma poinformowała konsumentów o konieczności zwrotu lub wyrzucenia wskazanych partii produktu oraz przekazała do placówek handlowych komunikat o konieczności usunięcia ww. towaru z sali sprzedaży, a kolejno jego zwrot do magazynów centralnych. Zwrócone partie zostaną zutylizowane lub odebrane przez dostawcę.

Żabka Polska sp. z o.o. skierowała także komunikat do Klientów dostępny na stronie internetowej https://www.zabka.pl/biuro-prasowe/wycofanie-produktu-mieszanka-studencka-haps-30g-z-numerem-partii-20001326

Państwowa Inspekcja Sanitarna monitoruje wycofywanie partii Mieszanki Studenckiej z obrotu.

0
0
oceń tekst 0 głosów 0%