› bieżące
18:09 / 05.05.2013

We wtorek zaczynają się egzaminy maturalne

We wtorek zaczynają się egzaminy maturalne

Już we wtorek rozpoczną się matury. O godzinie 9 ponad 365 tysięcy maturzystów w całej Polsce przystąpi do pisemnego egzaminu z języka polskiego. W kolejnych dniach uczniów czekają również obowiązkowe egzaminy z matematyki i języka nowożytnego. Cała sesja maturalna potrwa ponad trzy tygodnie - od 7 do 28 maja. 

Maturzyści muszą przystąpić do trzech egzaminów pisemnych - z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego. Wybierać można było między: angielskim, francuskim, hiszpańskim, niemieckim, rosyjskim i włoskim. Egzaminy z tych przedmiotów są obowiązkowe na poziomie podstawowym. Chętni mogą je także zdawać na poziomie rozszerzonym. Maturzysta można także wybrać do sześciu przedmiotów dodatkowych. Zdaje je na poziomie podstawowym lub rozszerzonym. W tej grupie znajdują się: biologia, chemia, filozofia, fizyka i astronomia, geografia, historia, historia muzyki, historia sztuki, informatyka, język łaciński i kultura antyczna, język mniejszości etnicznej, język regionalny (kaszubski), wiedza o społeczeństwie i wiedza o tańcu. Podobnie jak w latach ubiegłych, geografia i biologia są najczęściej wybieranymi przedmiotami na pisemnej maturze - wybrał je mniej więcej co piąty abiturient.

Wśród języków obcych prym wiedzie angielski - zdawać go będzie prawie 90 proc. maturzystów, czyli prawie 330 tys. Na drugim miejscu znalazł się język niemiecki, później rosyjski, francuski, hiszpański i włoski. Czas trwania egzaminu zależy od przedmiotu, który maturzysta zdaje, oraz od jego poziomu, np. egzamin z języka polskiego na poziomie podstawowym trwa 170 minut, a na poziomie rozszerzonym - 180 minut, natomiast egzamin z języka obcego: 120 minut dla poziomu podstawowego, 190 minut dla poziomu rozszerzonego. Egzaminy pisemne będą rozpoczynać się przed i po południu - o godzinie 9.00 i o 14.00. Maturzyści w całym kraju piszą takie same testy. Następnie ich prace są kodowane. Sprawdzać je będą egzaminatorzy z okręgowych komisji egzaminacyjnych.

Aby otrzymać świadectwo dojrzałości abiturienci muszą przystąpić także do dwóch obowiązkowych egzaminów ustnych - z języka polskiego i języka obcego nowożytnego. Przeprowadzane są one w szkołach przez nauczycieli. Ta sesja egzaminacyjna zakończy się również 28 maja. Maturzyści ze szkół dla mniejszości narodowych mają jeszcze obowiązkowe egzaminy pisemne i ustne z języka narodowego. Ci abiturienci, którzy nie będą mogli z przyczyn zdrowotnych lub losowych zdawać egzaminów pisemnych w wyznaczonych terminach, za zgodą dyrektorów okręgowych komisji egzaminacyjnych, będą to mogli zrobić w dodatkowym terminie: między 3 a 19 czerwca.

Abiturient zda egzamin maturalny, jeżeli w części ustnej i części pisemnej z każdego przedmiotu obowiązkowego otrzyma co najmniej 30 proc. punktów możliwych do uzyskania z egzaminu z danego przedmiotu. Maturzysta, który nie zda jednego z egzaminów, ma prawo do poprawki pod koniec sierpnia. Termin poprawkowego egzaminu pisemnego wyznaczono na 27 sierpnia, a ustnych - na dni 26-30 sierpnia.

(PAP)

3
1
oceń tekst 4 głosów 75%