› inwestycje drogowe
13:51 / 13.09.2012

Wiadukt zastąpi skrzyżowanie ul. Żuławskiej z „siódemką”

Wiadukt zastąpi skrzyżowanie ul. Żuławskiej z „siódemką”

fot. Konrad Kosacz

W ciągu najbliższych kilku lat zlikwidowane zostanie niebezpieczne skrzyżowanie ul. Żuławskiej z Obwodnicą Elbląga. W zamian powstać ma wiadukt drogowy nad obecną drogą krajową nr 7, a w przyszłości, będącą w fazie projektowania, drogą ekspresową S-7.

Skrzyżowanie ul. Żuławskiej z drogą krajową nr 7 wyposażone jest w sygnalizację świetlną. Mimo to, w tym miejscu nierzadko dochodzi do groźnych kolizji i wypadków drogowych. Docelowo cała Obwodnica Elbląga ma być drogą ekspresową, z którą łączyć się będą wyłącznie węzły drogowe. Na skrzyżowaniu „siódemki” z Żuławską nie przewidziano budowy węzła, stąd konieczna jest jego likwidacja (w pobliżu znajdować się będą dwa inne węzły - Elbląg Zachód i Elbląg Raczki).

Tereny miejskie z drogą powiatową w kierunku Helenowa, połączone zostaną wiaduktem drogowym nad obwodnicą. Zadanie obejmować będzie także budowę i przebudowę dróg lokalnych, dojazdowych i zbiorczych w kierunku wiaduktu. Zaprojektowany wiadukt oraz drogi dojazdowe mają umożliwić w przyszłości rozbudowę drogi S-7 do przekroju 2x3. Cała inwestycja dowiązania zostanie do projektu budowy drogi S-7 na odcinku Koszwały – Kazimierzowo. Oznacza to, że prace budowlane będą prowadzone równolegle. Na razie nie jest znany termin ich rozpoczęcia. Spekuluje się, że roboty mogłyby ruszyć nie wcześniej niż w 2014 r.

Inwestorem budowy wiaduktu nad „siódemką” jest Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie. GDDKiA ogłosiła w lipcu przetarg na wykonanie koncepcji programowej, materiałów do zmiany decyzji środowiskowej, projektu budowlanego i projektu wykonawczego wiaduktu drogowego nad drogą krajową projektowanej drogi S-7 wraz z dojazdami. W ramach prac projektowych przewidziano m.in. organizację spotkań informacyjnych z przedstawicielami władz samorządowych, mieszkańcami terenów, na których zlokalizowana jest inwestycja i innymi zainteresowanymi stronami. Dodatkowo wykonana zostanie strona internetowa projektu, aktualizowana przez cały czas trwania prac projektowych. Według planów pełna dokumentacja projektowa miała być gotowa najdalej do grudnia 2013 r.  

W połowie sierpnia przetarg jednak unieważniono. W uzasadnieniu czytamy, że „oferta z najniższą ceną (239 tys. zł), przewyższała kwotę, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (209 tys. zł), a zamawiający nie mógł zwiększyć tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty”. Jednocześnie olsztyński odział GDDKiA poinformował, że niezwłocznie podejmie działania zmierzające do ogłoszenia kolejnego przetargu.

2
0
oceń tekst 2 głosów 100%

Powiązane artykuły

Znamy projektanta drogi ekspresowej z Elbląga do Gdańska

21.06.2012 komentarzy 1

Gdański oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, dokonał wyboru firmy, która zaprojektuje ponad 40 km odcinek drogi ekspresowej z...

Ekspresowa „siódemka” na razie tylko w kawałkach

24.09.2012 komentarzy 1

Jeszcze w listopadzie kierowcy pojadą nowym odcinkiem drogi S7 z Olsztynka do Nidzicy. Po jego oddaniu do użytku, ekspresówka z Gdańska do Warszawy liczyć...