› bieżące
18:56 / 07.03.2017

Wicewojewoda Sławomir Sadowski uczestnikiem seminarium poświęconego ochronie środowiska

Wicewojewoda Sławomir Sadowski uczestnikiem seminarium poświęconego ochronie środowiska

fot. Marcin Mongiałło (Sławomir Sadowski)

Dzisiaj (7 marca) wicewojewoda Sławomir Sadowski i dyrektor Biura Wojewody Agnieszka Warakomska-Poczobutt uczestniczyli w seminarium zorganizowanym przez Ministra Środowiska pt. „Problematyka zanieczyszczenia powietrza w Polsce".

Celem seminarium jest poszerzenie wiedzy na temat prowadzonego w Polsce, zgodnie z wymogami prawodawstwa unijnego oraz krajowego, systemu oceny i zarządzania jakością powietrza w Polsce. Seminarium poświęcone było praktycznym aspektom ochrony powietrza oraz podejmowanym na poziomie krajowym, jak i samorządowym działaniom naprawczym na rzecz poprawy jakości powietrza.

Pomimo stałej poprawy jakości powietrza w Polsce, istotnym problemem nadal pozostają: w sezonie zimowym – przekraczające normy stężenia pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5 oraz benzo(a)pirenu, natomiast w sezonie letnim – zbyt wysokie stężenia ozonu troposferycznego. Obserwowane są też pojedyncze przypadki przekraczania norm stężenia dwutlenku azotu, których główną przyczyną jest emisja z ruchu pojazdów w centrum miast oraz na głównych drogach leżących w pobliżu stacji pomiarowych.

Każdy rodzaj działalności ludzkiej, a w szczególności produkcja energii i ciepła, transport drogowy oraz rolnictwo, powoduje emisję zanieczyszczeń do powietrza. Nieodpowiedni stan jakości powietrza ma negatywny wpływ nie tylko na ludzkie zdrowie, ekosystemy, lecz także na procesy gospodarcze (np. turystyka, rolnictwo).

Aktualne informacje o jakości powietrza można znaleźć na portalu Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska oraz w aplikacji powietrznej na urządzenia mobilne.

Źródło informacji: Ministerstwo Środowiska, Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie

1
0
oceń tekst 1 głosów 100%