› bieżące
13:20 / 28.01.2013

Więcej pieniędzy dla szpitali i poradni specjalistycznych w Elblągu i regionie

Więcej pieniędzy dla szpitali i poradni specjalistycznych w Elblągu i regionie

Według planu finansowego Warmińsko - Mazurskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ na rok 2013, nasze województwo otrzyma prawie 82 mln złotych więcej na finansowanie świadczeń zdrowotnych. Na dzień 21 stycznia 2013 budżet olsztyńskiego NFZ opiewa na 2 252 858 000 złotych.

- Warmińsko-Mazurski Oddział Wojewódzki NFZ, planując każdego roku wydatki na świadczenia opieki zdrowotnej i podpisując umowy ze świadczeniodawcami, bierze pod uwagę następujące kwestie: czynniki demograficzne i społeczno-ekonomiczne, chorobowość, potencjał kadrowy i sprzętowy placówek służby zdrowia, priorytety wynikające z rozporządzenia Ministra Zdrowia, Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego, wytyczne z Centrali NFZ oraz priorytety własne - wyjaśnia Magdalena Mil, rzecznik prasowy Warmińsko - Mazurskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Olsztynie. - Co roku porównujemy nakłady w poszczególnych rodzajach i zakresach na 10 000 ubezpieczonych w porównaniu do średniej krajowej, jak również ceny jednostkowe obowiązujące w Oddziale do średnich cen w Polsce. Bierzemy także pod uwagę kolejki na wykonanie usług - dodaje rzeczniczka. W poszczególnych poradniach i oddziałach, opinie konsultantów wojewódzkich z wielu dziedzin medycyny, wnioski i opinie samorządów lokalnych różnych szczebli. Analizujemy także realizację świadczeń zdrowotnych w poprzednich latach.
 
WM OW NFZ największe środki przeznacza co roku na lecznictwo szpitalne i poradnie specjalistyczne (ambulatoryjna opieka specjalistyczna). W minionym roku wartość kontraktów w powiecie elbląskim (stan na 31.12.2012) wyniosła 267,9 mln zł, zaś w 2013 r. (stan na 21.01.2013) wynosi aktualnie 270,7 mln zł. 
 
Jeżeli chodzi o porównanie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej dla całego województwa w 2012 i 2013 roku, to wyglądają one w następujący sposób: plan finansowy pierwotny 2012 r. (stan  na styczeń 2012) wynosił 2 179 936 000 zł, zaś plan 2013 r. (stan na 21.01.2013 r.) wynosi 2 252 858 000 zł. Finansowanie opieki zdrowotnej wzrosło w  naszym województwie o 81,9 mln zł.
 
Mimo, iż NFZ zwiększa wydatki na świadczenia zdrowotne, głównie leczenie szpitalne, istnieją marne szanse na to, by kolejki oczekujących m.in. na operację zaćmy, były krótsze. Obecnie, średni czas oczekiwania na zabieg w zakresie soczewki, w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Elblągu wynosi 1050 dni, zaś w Elbląskim Szpitalu Specjalistycznym przy ul. Komeńskiego 35, na ten sam zabieg poczekamy 614 dni. (dane pochodzą z wyszukiwarki Oddziału Wojewódzkiego NFZ kolejki.nfz.gov.pl z grudnia 2012.
3
0
oceń tekst 3 głosów 100%