› budownictwo mieszkaniowe
09:24 / 14.08.2012

Wkrótce ruszy przebudowa bursy na mieszkania komunalne

Wkrótce ruszy przebudowa bursy na mieszkania komunalne

fot. Konrad Kosacz

Jeżeli wszystko ułoży się zgodnie z harmonogramem, jesienią ruszyć powinna przebudowa dawnej bursy szkolnej przy ul. Obrońców Pokoju 40 na budynek mieszkalny wielorodzinny. W rozbudowanym obiekcie znajdzie się ponad 70 mieszkań komunalnych. Miasto właśnie ogłosiło przetarg na wykonanie robót budowlanych.

Przy ul. Obrońców Pokoju, na terenie nieistniejącej od lat bursy szkolnej, miasto zamierza utworzyć kompleks mieszkalnych budynków komunalnych. W pierwszym etapie dojdzie do przebudowy i nadbudowy budynku po byłej bursie. W kolejnych latach planowana jest budowa nowych budynków komunalnych w rejonie ulic Obrońców Pokoju i Wiejskiej.

W budynku powstanie łącznie 71 mieszkań: 27 mieszkań jednopokojowych, 43 mieszkania dwupokojowe i jedno mieszkanie trzypokojowe, w tym dwa mieszkania przeznaczone dla osób niepełnosprawnych, poruszających się na wózku inwalidzkim. Zamieszkają w nim rodziny z budynków przeznaczonych do rozbiórki oraz osoby zajmujące lokale komunalne o obniżonym standardzie, zainteresowane poprawą warunków mieszkaniowych.

Zanim jednak dojdzie do jego zasiedlenia, niezbędne są szeroko zakrojone prace adaptacyjne budynku. 10 sierpnia ogłoszony został przetarg na ich wykonanie. Przedmiotem postępowania jest wykonanie robót budowlanych polegających na rozbudowie, nadbudowie, przebudowie oraz zmianie sposobu użytkowania budynku bursy szkolnej przy ul. Obrońców Pokoju 40, na budynek mieszkalny wielorodzinny wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu.

Zakres robót obejmuje zarówno roboty zewnętrzne jak i wewnętrzne w obiekcie. Polegać one będą m.in. na: dociepleniu ścian zewnętrznych budynku, wymianie istniejącej stolarki okiennej na nową z PCV, nadbudowie o 2 kondygnacje części A budynku, wykonaniu podjazdu dla osób niepełnosprawnych ruchowo, rozbudowie od strony północnej o wiatrołapy, wymianie istniejącej stolarki drzwiowej na nową systemową, wyburzeniu i zamurowaniu istniejących ścian, wykonaniu nowych instalacji: wod. - kan., elektrycznej, odgromowej, c.o., wentylacji hybrydowej, instalacji domofonowej, oddymiania klatek schodowych, teletechnicznej, wyburzeniu klatek schodowych oraz  wykonaniu nowych, wykonaniu balkonów (dla większości lokali powyżej poziomu parteru) oraz wymianie wszystkich warstw posadzkowych w obiekcie.

Ponadto inwestycja obejmować będzie zagospodarowanie terenu: wykonanie miejsc postojowych, drogi wewnętrznej, dojść do budynków, elementów małej architektury, nasadzenie roślin,  wykonanie placu zabaw łącznie z wyposażeniem.

Wyłoniony w przetargu wykonawca będzie miał 10 miesięcy na ukończenie zadania. Zainteresowane firmy mają czas na złożenie ofert do 3 września.

2
0
oceń tekst 2 głosów 100%

Powiązane artykuły

W dawnej bursie powstanie ponad 70 mieszkań komunalnych

09.07.2012 komentarzy 1

Jeszcze w tym roku rozpocznie się przebudowa dawnej bursy szkolnej przy ul. Obrońców Pokoju 40, na budynek mieszkalny wielorodzinny. Łącznie powstanie w...