› bieżące
15:30 / 18.06.2014

Wnioski do Budżetu Obywatelskiego w liczbach

Wnioski do Budżetu Obywatelskiego w liczbach

fot. nadesłane

W piątek zakończyło się przyjmowanie wniosków do Budżetu Obywatelskiego. Tradycyjnie w ostatnim dniu elblążanie złożyli ich jeszcze sporo, zwłaszcza drogą elektroniczną.

Dziś poznaliśmy ostateczną liczbę poprawnie złożonych wniosków. Ogółem jest ich 471, w tej liczbie są również zadania ogólnomiejskie. Liczba wniosków nie jest równa liczbie zadań, które proponują mieszkańcy, ponieważ zdarzyło się, że wiele z nich dotyczyło tej samej sprawy.

Przykładem jest zadanie pn. budowa osiedlowego parkingu dla mieszkańców budynków przy ul. Brzeskiej, na które wpłynęło 68. takich samych wniosków. Jeszcze większa liczba analogicznych wniosków – 120. dotyczyła budowy placu zabaw dla dzieci wraz z boiskiem do mini koszykówki oraz wymiany nawierzchni boiska sportowego, bieżni i skoczni w dal na terenie Szkoły Podstawowej nr 8 przy ulicy Szańcowej.

Oczywiście wszystkie te wnioski będą traktowane jako pojedyncze zadania. Co dalej?

Do 12 sierpnia br. wnioski będą opiniowane pod względem praktycznej możliwości realizacji zadania, formalno-prawnym, gospodarności, możliwości finansowych i technicznych. Ustalany będzie również orientacyjny koszt zadania.

Ostatecznie zakwalifikowane zadania znajdą się w ankietach, które przyjmowane będą od mieszkańców od 22 do 13 października br. Po głosowaniu utworzona zostanie lista projektów wybranych przez elblążan do zrealizowania.

3
1
oceń tekst 4 głosów 75%