› bieżące
10:41 / 08.04.2013

Wojewódzki Szpital Zespolony kupi trzy nowe ambulansy medyczne

Wojewódzki Szpital Zespolony kupi trzy nowe ambulansy medyczne

fot. Artur Borkowski

Remont bazy pogotowia przy ul.Orzeszkowej i zakup nowych ambulansów – to tylko niektóre z zadań, jakie zrealizowane zostaną do końca przyszłego roku w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Elblągu w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Litwa – Polska – Rosja 2007 – 2013.

Pod koniec grudnia 2012 r. w Warszawie dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu Elżbieta Gelert podpisała z partnerami z Kaliningradu umowę dot. projektu pn. „Rozwój nowoczesnych zespołów ratownictwa medycznego polegający na modernizacji infrastruktury, rozbudowie systemów wspomagania decyzji oraz podniesieniu jakości świadczeń medycznych w oparciu o współpracę trans graniczną”.

- Jest to projekt realizowany w partnerstwie przez Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu i Miejską Stację Pogotowia w Kaliningradzie – informuje koordynator projektu Renata Bednarczyk z Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu. – Polsko-rosyjska współpraca będzie miała charakter symetryczny, co oznacza, że podobne działania prowadzone będą równocześnie w bazach pogotowia ratunkowego po obu stronach granicy.

Wart ponad 2 mln euro projekt zakłada szereg działań usprawniających funkcjonowanie struktury Działu Ratownictwa Medycznego. I tak, niebawem rozpocząć się ma długo oczekiwana modernizacja starych pomieszczeń bazy wyjazdowej Pogotowia Ratunkowego przy ul. Orzeszkowej 6 w Elblągu. Obiekt zostanie przebudowany i poddany gruntownemu remontowi.

Drugim, nie mniej konkretnym efektem projektu będzie zakup na potrzeby elbląskiego Pogotowia Ratunkowego trzech dodatkowych ambulansów wraz z nowoczesnym wyposażeniem.

Kolejnym z założeń jest poprawa systemu wspomagania decyzji w sytuacjach nagłego zagrożenia zdrowia lub życia - poprzez wdrożenie nowoczesnego systemu transmisji danych (m.in. zapisu 12 - odprowadzeniowego EKG).

- Jest to system, który pozwoli nam zdiagnozować pacjenta już bezpośrednio w karetce. W efekcie chory dużo szybciej trafi na odpowiedni oddział. To bardzo istotne w sytuacjach, gdy liczy się każda minuta – podkreśla Michał Missan, szef elbląskiego Działu Ratownictwa Medycznego.

Polsko – rosyjska współpraca będzie też znakomitym forum do wymiany doświadczeń pomiędzy partnerami projektu. W planach jest cykl dwustronnych spotkań i specjalistycznych szkoleń, w których wezmą udział ratownicy medyczni, dyspozytorzy oraz lekarze pogotowia ratunkowego z Elbląga i Kaliningradu. Szkolenia dotyczyć będą m.in. międzynarodowych standardów ratownictwa medycznego ( na potrzeby szkoleń zakupione zostaną nowoczesne fantomy do ćwiczeń ratowniczych). Przy okazji na wyglądzie i standardzie zyska sala konferencyjna Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu, która - na potrzeby zaplanowanych szkoleń – zostanie zmodernizowana i wyposażona w nowoczesny sprzęt audiowizualny. 

Projekt pn. „Rozwój nowoczesnych zespołów ratownictwa medycznego polegający na modernizacji infrastruktury, rozbudowie systemów wspomagania decyzji oraz podniesieniu jakości świadczeń medycznych w oparciu o współpracę transgraniczną” trwać będzie do końca roku 2014. Całkowita wartość projektu - 2.188.386,27 euro. Dofinansowanie projektu - 1.969.547,64 euro. Wkład własny szpitala - 218.838,63 euro

Anna Kowalska
Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu

6
0
oceń tekst 6 głosów 100%