› dzieci i rodzina
12:47 / 05.12.2016

Wolontariusz Powiatu Elbląskiego – 2016

Wolontariusz Powiatu Elbląskiego – 2016

fot. archiwum elblag.net

W tym roku po raz pierwszy Zarząd Powiatu w Elblągu przyznał nagrodę Starosty Elbląskiego „Wolontariusz Powiatu Elbląskiego”. Nagroda ta ma promować osoby i podmioty angażujące się charytatywnie w niesienie pomocy ludziom potrzebującym, starszym, chorym, niepełnosprawnym oraz zwierzętom przebywającym w schroniskach lub wymagającym szczególnej opieki.


Rada Powiatu w Elblągu podjęła uchwałę w sprawie ustanowienia dorocznej nagrody Starosty Elbląskiego w dziedzinie wolontariatu o nazwie „ Wolontariusz Powiatu Elbląskiego” w dniu 3 czerwca 2016 r.

Taka nagroda w 2016 r. przyznawana jest w powiecie elbląskim po raz pierwszy. Kapituła Nagrody „Wolontariusz Powiatu Elbląskiego” zaproponowała do nagrody Stowarzyszenie Wspierające Rodziny Potrzebujące „Jutrzenka” z Pasłęka. Wniosek Kapituły zaakceptował Zarząd Powiatu w Elblągu, a uroczyste wręczenie dyplomu i nagrody nastąpi na sesji Rady Powiatu w Elblągu 30 grudnia 2016 r.

Stowarzyszenie „Jutrzenka” istnieje od 2004 roku. Funkcję Prezesa od 2007 roku nieprzerwanie pełni Regina Stelmaczonek. Na dzień dzisiejszy w strukturach organizacji pracują również: Teresa Kurgan - wiceprezes, Janina Anna Borzym - skarbnik, Genowefa Kaszlej - sekretarz i Alicja Srebrnik - członek zarządu oraz Zofia Tucka, Alicja Pałyska i Katarzyna Słomińska.

Stowarzyszenie jest znane w Pasłęku i okolicznych miejscowościach ze swojej działalności. Ostatnio prowadziło m.in. zbiórkę pieniężną na rzecz chorej pasłęczanki oraz zbiórkę pieniężną na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej Pólko na remont dachu budynku mieszkalnego uszkodzonego w wyniku pożaru. Ma pod opieką 44 rodziny, wspomagając je rzeczowo i finansowo.

W stowarzyszeniu na stałe zaangażowanych jest siedmiu wolontariuszy. Do działania włącza także, szczególnie przy świątecznych zbiórkach żywności, młodzież z pasłęckich szkół.

Działalność stowarzyszenia została w roku bieżącym także zauważona i doceniona przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, które przyznało nagrodę i wyróżnienie za wybitne, nowatorskie rozwiązania w zakresie pomocy społecznej oraz przez Urząd Marszałkowski w Olsztynie.

Cieszy fakt, że wśród nas jest tak wielu ludzi chętnych nieść pomoc innym. Praca i zaangażowanie wolontariuszy jest nieocenionym przejawem szlachetnej wrażliwości, empatii i troski o dobro innych. Ideę wolontariatu warto więc wspierać i propagować wszelkimi sposobami, a ludzi oddanych służbie potrzebujących - doceniać. Tym bardziej, że wiele z tych osób działa zupełnie bezinteresownie, bez szukania poklasku czy uznania.

Marek Murdzia, rzecznik prasowy starosty elbląskiego

1
0
oceń tekst 1 głosów 100%