› bieżące
16:51 / 07.05.2013

Wybory samorządowe w Elblągu odbędą się 23 czerwca. Kalendarz wyborczy

Wybory samorządowe w Elblągu odbędą się 23 czerwca. Kalendarz wyborczy

Jest już wyznaczona data przedterminowych wyborów samorządowych w Elblągu. Do urn pójdziemy 23 czerwca br. Tym samym rozpoczyna się już kampania wyborcza.

Przedterminowe wybory do Rady Miejskiej oraz przedterminowe wybory Prezydenta Elbląga odbędą się 23 czerwca br. Elblążanie wybiorą Prezydenta oraz 25 radnych miejskich. Lokale wyborcze będą czynne od 8.00 do 22.00.

Decyzja w tej sprawie opublikowana została już na stronach Rządowego Centrum Legislacji.

Kalendarz wyborczy:

W dniu wejścia w życie rozporządzenia – podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia Wojewody, rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie przedterminowych wyborów do Rady Miasta Elbląg oraz przedterminowych wyborów Prezydenta Miasta Elbląg.

Do 13 maja 2013 r. - podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, informacji o okręgach wyborczych, ich granicach, numerach i liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie miejskiej komisji wyborczej.

Zawiadomienie Komisarza Wyborczego o utworzeniu komitetów wyborczych oraz o zamiarze zgłaszania kandydatów na radnych.

Do 15 maja 2013 r. – zgłaszanie kandydatów do składu miejskiej komisji wyborczej.

Do 16 maja 2013 r. – powołanie przez Komisarza Wyborczego miejskiej komisji wyborczej.

Do 27 maja 2013 r. (do godz. 24.00) – zgłaszanie miejskiej komisji wyborczej do zarejestrowania list kandydatów na radnych.

Do 31 maja 2013 r. (do godz. 2400) – zgłaszanie miejskiej komisji wyborczej do zarejestrowania kandydatów na prezydenta miasta.

Do 5 czerwca 2013 r. – zgłaszanie kandydatów do składu obwodowych komisji wyborczych,

– składanie przez pełnomocników komitetów wyborczych wniosków o przydział nieodpłatnego czasu antenowego w programach telewizji publicznej i publicznego radia,– podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, informacji o:

a) numerach i granicach obwodów głosowania,

b) wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych,

– przyznanie przez miejską komisję wyborczą numerów zarejestrowanym listom kandydatów na radnych.

Od 8 czerwca 2013 r. – nieodpłatne rozpowszechnianie audycji wyborczych w programach telewizji publicznej i publicznego radia

Do 10 czerwca 2013 r.    – podanie do publicznej wiadomości, w drodze rozplakatowania, obwieszczenia miejskiej komisji wyborczej o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych zawierającego numery list, skróty nazw komitetów, dane o kandydatach umieszczone w zgłoszeniach list wraz z ewentualnymi oznaczeniami kandydatów oraz treść oświadczeń lustracyjnych stwierdzających fakt pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z nimi,

– podanie do publicznej wiadomości, w drodze rozplakatowania, obwieszczenia miejskiej komisji wyborczej o zarejestrowanych kandydatach na prezydenta miasta, na którym umieszczone są, w kolejności alfabetycznej nazwisk: nazwiska, imiona, wiek, wykształcenie, miejsce zamieszkania, nazwa komitetu zgłaszającego kandydata oraz nazwa partii politycznej, do której należy kandydat, oraz treść oświadczeń lustracyjnych stwierdzających fakt pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z nimi,

– sporządzenie spisu wyborców,

– powołanie obwodowych komisji wyborczych

Do 13 czerwca 2013 r.    – składanie wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania.

Do 18 czerwca 2013 r.    – składanie wniosków przez wyborców niepełnosprawnych o dopisanie ich do spisu w wybranym obwodzie głosowania na obszarze miasta.

21 czerwca 2013 r. o godz. 2400 – zakończenie kampanii wyborczej.

22 czerwca 2013 r. – przekazanie przewodniczącym obwodowych komisji wyborczych spisów wyborców.

23 czerwca 2013 r. godz. 8.00–22.00 – przeprowadzenie głosowania.

 

4
0
oceń tekst 4 głosów 100%

Powiązane artykuły

Wybory samorządowe 23 czerwca? Czekamy na oficjalną decyzję

06.05.2013

Nadal nie znamy dokładnego terminu przyspieszonych wyborów samorządowych. Premier rządu w tej sprawie jeszcze nie podpisał decyzji. Tymczasem na swoim koncie...