› dzieci i rodzina
09:56 / 14.09.2015

Wybrano „Agrafkowych” stypendystów 2015/2016

Wybrano „Agrafkowych” stypendystów 2015/2016

Komisja Stypendialna Programu wyłoniła osoby, które otrzymają stypendium na rok szkolny 2015/2016. Wśród stypendystów Programu Stypendialnego „Agrafka" znalazły się dwie osoby z naszego miasta.

2 września br. odbyło się posiedzenie Komisji Stypendialnej. Zgodnie z Regulaminem Przyznawania Stypendium Programu Stypendialnego „Agrafka" spośród najwyżej ocenionych kandydatur w drodze głosowania i dyskusji Komisja postanowiła przyznać 12 stypendiów naukowo-socjalnych w wysokości 300 zł miesięcznie na rok szkolny 2015/2016.

Spośród osób nominowanych przez Fundację Elbląg stypendia na zbliżający się rok szkolny otrzymają:

Lidia Czarnecka - jedenastoletnia szachistka, która rozpoczęła przygodę z tym sportem w przedszkolu. Później były lokalne, regionalne i ogólnopolskie turnieje. Szachy to dla niej wielka pasja. Dzięki systematycznym treningom dziewczynka już odnosi sukcesy w grze w dorosłymi. Oprócz turniejów w różnych częściach naszego kraju, Lidka ma za sobą udział w Mistrzostwach Świata w Al Ain w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Tam, w szachach klasycznych zajęła 71 miejsce (na 141 startujących), natomiast w blitz szachy błyskawiczne zajęła 18 miejsce (na 93 zawodniczki). Wzięła udział także w Mistrzostwach Świata w Durbanie w RPA. Poza tym jest wzorową uczennicą Szkoły Podstawowej nr 15 w Elblągu.

Jakub Sosnowski – uczeń II klasy I Liceum Ogólnokształcącego w Elblągu o profilu biologiczno-chemicznym. Jego pasją jest biologia, której poświęca większość wolnego czasu. Zgłębiając jej tajniki zaciekawiła go także chemia. Połączenie tych nauk pozwala mu poznawać świat, procesy i zjawiska zachodzące w życiu codziennym. Kuba jest laureatem wielu konkursów z przedmiotów ścisłych na szczeblu wojewódzkim i ogólnopolskim.

Celem Programu Stypendialnego „Agrafka" jest wyrównywanie szans edukacyjnych oraz motywowanie młodych ludzi do dalszego ich rozwoju i pracy na rzecz społeczności lokalnej poprzez wsparcie utalentowanych i niezamożnych uczniów z małych społeczności dotkniętych problemem bezrobocia i marginalizacji.

Stypendia finansowane są przez Fundację Agory, Fundusz Stypendialny Rodziny Wróblewskich, darczyńców indywidualnych, instytucje oraz z przychodów pochodzących z zarządzania kapitałem Funduszu Celowego Agrafka.

Karolina Trojan

 

 

1
0
oceń tekst 1 głosów 100%