› raporty
11:36 / 17.11.2015

Wydajemy najwięcej na pomoc społeczną. Sprawdź ile!

Wydajemy najwięcej na pomoc społeczną. Sprawdź ile!

Od wielu lat bez zmian pozostaje rozkład województw, które wydają najwięcej na pomoc społeczną w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Pod tym względem jesteśmy liderem – na mapie kraju wydajemy najwięcej. Nie jest to powód do zadowolenia, bo świadczy o wysokim poziomie bezrobocia i ubóstwa.

Dane, które przytoczymy pochodzą z najnowszego raportu „Pomoc społeczna i opieka nad dzieckiem i rodziną w 2014 roku” przygotowanego przez Główny Urząd Statystyczny. Ta kopalnia wiedzy pokazuje wprost, że nasze województwo wydaje najwięcej pieniędzy na pomoc społeczną. Najwięcej na mieszkańca wydano właśnie u nas - 1021 zł. Następne na liście pod względem największych wydatków jest województwo świętokrzyskie z kwotą 894 zł. Najmniejszy całkowity wydatek na mieszkańca w ramach pomocy społeczną poniesiono w województwie mazowieckim – 607 zł. Tym samym budżety jednostek samorządowych w naszym województwie były najbardziej obciążone pod tym względem – statystycznie stanowiły prawie 19% ich wartości.

Oprócz stacjonarnych form pomocy społecznej realizowana jest również pomoc środowiskowa polegająca na udzielaniu świadczeń pieniężnych i niepieniężnych osobom spełniającym określone kryteria i zakwalifikowanym do otrzymania takiej pomocy w miejscu ich zamieszkania. Środowiskową pomoc pieniężną stanowią między innymi różnego rodzaju zasiłki np.: stałe, okresowe, celowe, pomoc na usamodzielnienie i kontynuowanie nauki, pomoc dla cudzoziemców, natomiast pomoc niepieniężna obejmuje m.in: posiłek, schronienie w placówkach dla bezdomnych, ubranie, sprawienie pogrzebu, usługi opiekuńcze, pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej. Osoby potrzebujące mogły otrzymać pomoc w obu formach.

Właśnie powody przyznania pomocy środowiskowej najlepiej obrazują, jakie problemy są w naszym województwie. Na pierwszym miejscu jest oczywiście brak pracy. Następnie w kolejności malejącej są to: ubóstwo, bezrobocie, długotrwała lub ciężka choroba, niepełnosprawność, bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego, potrzeba ochrony macierzyństwa oraz alkoholizm i bezdomność.

Niestety, podsumowanie raportu nie jest dla nas korzystne. Pomimo wzrostu wydatków na pomoc społeczną w wielu województwach (np. kujawsko-pomorskie wzrost o 22%), województwo warmińsko-mazurskie w dalszym ciągu charakteryzuje się najwyższą kwotą pomocy w przeliczeniu na jednego mieszkańca wynoszącą 165 zł.

 

1
0
oceń tekst 1 głosów 100%