› zagrożenia i utrudnienia
12:45 / 07.12.2015

Wypadki przy pracy - najwięcej w naszym województwie

Wypadki przy pracy - najwięcej w naszym województwie

Główny Urząd Statystyczny przedstawił najnowsze badania dotyczące bezpieczeństwa Polaków w miejscu pracy. W ogólnej statystyce jest zdecydowanie lepiej niż rok temu. Niestety w dalszym ciągu najwięcej wypadków odnotowano w naszym województwie oraz dolnośląskim.

W okresie od pierwszego do trzeciego kwartału 2015 r. liczba poszkodowanych w wypadkach przy pracy, zgłoszonych na formularzu Z-KW Statystyczna karta wypadku, wyniosła ogółem 55244 osoby i tym samym była mniejsza o 6,8% w porównaniu do trzech pierwszych kwartałów 2014 r.

Z zarejestrowanych danych wynika, że 54702 osoby uległy wypadkom przy pracy ze skutkiem lekkim (tj. o 6,9 proc. mniej niż w analogicznym okresie ub. roku), 341 osób — wypadkom z ciężkimi obrażeniami ciała (o 3,1 proc. mniej niż przed rokiem). Zgłoszono także wypadki śmiertelne - 201 osób. W tym przypadku dane są wyższe niż rok wcześniej o 13,6 proc.

W pierwszych trzech kwartałach 2015 roku wskaźnik wypadkowości (liczba osób poszkodowanych na 1000 pracujących) w Polsce wyniósł 4,62. W podziale terytorialnym najwyższy wskaźnik odnotowano w województwach: dolnośląskim (6,25) i warmińsko-mazurskim (6,2). Natomiast najniższy w województwach: mazowieckim (3,5) i małopolskim (3,56).

W naszym województwie doszło do 2255 wypadków przy pracy, z czego 2234 było określonych jako lekkie, 14 jako ciężkie i 7 śmiertelnych. Jak wynika z danych, najwięcej wypadków dotyczy mężczyzn. Z ogólnej liczby wypadków, tylko 928 zdarzeń dotyczyło kobiet. Jest to związane przede wszystkim z różnicami w wykonywanej pracy zawodowej.

Przyczyny wypadków przy pracy
Niestety niezmiennie aż 58 proc. wypadków spowodowanych jest nieprawidłowym zachowaniem się pracownika. Na drugim miejscu pod względem przyczyn jest niewłaściwy stan czynnika materiałowego, który wynosi zaledwie 8,7 proc.

Umiejscowienie urazu
Najwięcej zdarzeń związanych jest z urazem kończyn górnych. Wskaźnik wynosi 43 proc. Na drugim miejscu są uszkodzenia kończyn dolnych, które dotyczą prawie 35 proc. zdarzeń. Na trzecim miejscu są urazy głowy związane z 9,8 proc. wypadków.

Czynności wykonywane w chwili wypadku
Najczęściej pracownicy w momencie zdarzenia poruszają się – 35,4 proc. wszystkich wypadków. Na drugim miejscu znalazło się operowanie przedmiotami (16,5 proc.), a na trzecim prace narzędziami ręcznymi (12,4 proc.).

Wydarzenia powodujące urazy
Zderzenie z/uderzenie w nieruchomy obiekt jest na pierwszym miejscu wydarzeń powodujących urazy, powodując średnio 25 proc. wypadków. Zderzenie z/uderzenie w ruchomy obiekt to równie wysokie 21 proc. Dopiero na trzecim miejscu z wartością prawie 18 proc. jest kontakt z przedmiotem ostrym, szorstkim lub chropowatym.

Opracowanie GUS zawiera informacje tylko o zgłoszonych w danym okresie wypadkach przy pracy osób pracujących w całej gospodarce narodowej, z wyjątkiem jednostek budżetowych prowadzących działalność w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, w których informacje dotyczą tylko pracowników cywilnych.

 

1
0
oceń tekst 1 głosów 100%