› bieżące
16:09 / 01.10.2021

Wyprowadzasz psa bez smyczy? Grozi Ci wysoki mandat!

Wyprowadzasz psa bez smyczy? Grozi Ci wysoki mandat!

fot. Straż Miejska Elbląg

W ostatnim okresie w naszej służbie spotykamy się ze wzmożoną ilością zgłoszeń dotyczących puszczania psów - bez opieki, bez stosownych zabezpieczeń – informuje Straż Miejska w Elblągu.

Biegające samowolnie po ulicach naszego miasta zwierzęta, w szczególności psy, stwarzają realne zagrożenie dla innych zwierząt, jak również ludzi. Choć może nam się wydawać, że nasz malutki piesek krzywdy nikomu nie zrobi, kiedy biega sam po podwórku, to bawiące się w tym samym czasie, na tym podwórku dziecko może przeżyć traumę, z której konsekwencjami będzie zmagało.

Na terenie Elbląga obowiązuje Regulamin w sprawie utrzymania czystości i porządku, który w §15 nakazuje osobom utrzymującym zwierzęta domowe zachowania bezpieczeństwa i środków ostrożności zapewniających ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do użytku publicznego, poprzez: zachowanie bezpieczeństwa i środków ostrożności zapewniających ochronę przed zagrożeniem utraty zdrowia lub życia ludzi, sprawowanie kontroli nad zachowaniem zwierząt, aby nie były uciążliwe dla otoczenia i nie zakłócały spokoju domowego.

Za nieprzestrzeganie zapisów Regulaminu grozi grzywna do 5000 zł.

- Ponadto art. 77 kodeksu wykroczeń stanowi, że kto nie zachowuje zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia, podlega karze ograniczenia wolności, grzywny do 1000 złotych albo karze nagany – informuje elbląska Straż Miejska.

0
0
oceń tekst 0 głosów 0%